ایزو ۴۵۰۰۳ استاندارد سلامت روانی و ایمنی محل کار

گواهی ایزو ۱۹۶۰۰
ژانویه 2, 2021
گواهی ایزو ۲۲۳۰۱
آوریل 28, 2021

ایزو ۴۵۰۰۳ استاندارد سلامت روانی و ایمنی محل کار | Ics ایران

PSYCHOSOCIAL RISK

نگاهداشت سلامتی و ایمنی در محیط کار در هر زمان مهم است، ایزو۴۵۰۰۱ سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی؛ تنها استاندارد بین المللی برای مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی (OH&S) است، که مورد توافق در سراسر جهان است. این استاندارد چارچوبی برای کاهش خطرات مربوط به کار، حفاظت از سلامت و افزایش ایمنی در محل کار را فراهم می نماید.اما سلامت محیط کار محدود به ایمنی جسمی نیست و در حال حاضر تنش ها و ترس به مراتب بر روان انسان و بر محیط کاری آن ها نقش حیاتی دارد.هدف ایزو ۴۵۰۰۳ ارائه چارچوبی است که سازمان‌ها می‌توانند از آن برای ادغام ایمنی و سلامت روانی در سیستم‌های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی خود استفاده کنند. با اجرای دستورالعمل‌های مشخص شده در استاندارد، سازمان‌ها می‌توانند رفاه کارکنان را افزایش دهند، از مسائل بهداشت روانی مرتبط با کار جلوگیری کنند و محیط کاری سالم‌تر و پربازده‌تر ایجاد کنند. با آموزش ایزو ۴۵۰۰۳ در شرکت آ سی اس می توانید گواهی ایزو ۴۵۰۰۳؛ ایمنی و سلامت روانی را از نهاد صدور گواهی ACS کانادا اخذ نمایید. برای اطلاعات بیشتربه انگلیسی اینجا را کلیک کنید:CanadaCerts | Psychosocial risks

شش جنبه کلیدی ایزو ۴۵۰۰۳؛ مدیریت ایمنی و سلامت روانی :

۱-عوامل خطر روانی اجتماعی: این استاندارد بر شناسایی و ارزیابی خطرات روانی اجتماعی در محل کار تاکید دارد. این عوامل شامل عواملی مانند حجم کار، استرس مرتبط با کار، فرهنگ سازمانی، ارتباطات و سیستم‌های حمایت اجتماعی است.

۲- ارزیابی و مدیریت ریسک: ایزو ۴۵۰۰۳ راهنمایی برای انجام یک ارزیابی ریسک جامع برای شناسایی خطرات روانی بالقوه و تأثیر آنها بر سلامت روانی کارکنان ارائه می دهد. همچنین استراتژی هایی را برای مدیریت و کنترل موثر این خطرات ترسیم می کند.

۳- ارتقای سلامت روان: این استاندارد سازمان ها را تشویق می کند تا بهزیستی روانی را ارتقا دهند و یک محیط کاری حمایتی ایجاد کنند. این شامل تقویت ارتباطات باز، کمپین های آگاهی، و فراهم کردن منابع برای دسترسی کارکنان به خدمات حمایتی سلامت روان است.

۴- رهبری و مشارکت: ایزو ۴۵۰۰۳ بر اهمیت تعهد و مشارکت رهبری در مدیریت سلامت و ایمنی روانی تاکید دارد. این امر مشارکت کارکنان را در فرآیندهای تصمیم گیری ترویج می کند و فرهنگ فراگیری و مشارکت را تشویق می کند.

۵- ارتباطات و آموزش: این استاندارد اهمیت ارتباط موثر و برنامه های آموزشی را برای افزایش آگاهی، آموزش کارکنان و ایجاد ظرفیت در مدیریت مسائل ایمنی و سلامت روانی برجسته می کند.

۶- ارزیابی و بهبود مستمر: ایزو ۴۵۰۰۳ نظارت و ارزیابی اثربخشی سیستم های مدیریت ایمنی و سلامت روانی را توصیه می کند. این سازمان ها را تشویق می کند تا شیوه های خود را بررسی کنند، از تجربیات بیاموزند و به طور مداوم رویکرد خود را برای محافظت از رفاه روانی کارکنان بهبود بخشند.

با آموزش ایزو ۴۵۰۰۳ در شرکت آ سی اس می توانید گواهی ایزو ۴۵۰۰۳؛ ایمنی و سلامت روانی ‌را از نهاد صدور گواهی ACS کانادا اخذ نمایید.برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید:ایزو ۴۵۰۰۱ ، گواهی ایزو؛ آموزش ایزو (icsiran.com)

دیدگاه ها بسته شده است