ایزو ۳۷۰۰۱ آموزش و مشاوره و صدور گواهینامه

استاندارد-سیستم-مدیریت-زیست-محیطی
سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱
ژانویه 3, 2018
استاندارد-HSE
سیستم مدیریت HSE-MS OGP
ژانویه 24, 2018

ایزو ۳۷۰۰۱ آموزش و مشاوره و صدور گواهینامه | Ics ایران

ISO-37001

استاندارد ISO 37001 برای کمک به سازمان ها در برابر رشوه خواری و ترویج فرهنگ تجاری اخلاقی می باشد

مقدمه: زوال یکی از مسائل مخرب و چالش برانگیز جهان است . بصورت مستمر سالیانه بیش از ۱ تریلیون دلار رشوه پرداخت میشود که دارای عواقب فاجعه بار در مواردی همچون کاهش کیفیت زندگی، افزایش فقر و رفع اعتماد عمومی به دنبال دارد. تلاش های بیشمار صورت گرفته در سطح ملی و بین المللی برای مقابله با رشوه خواری منجر شد تا سازمان بین المللی ISO ، استاندارد جدیدی را برای کمک به سازمان ها در برابر رشوه خواری و ترویج فرهنگ تجاری اخلاقی تدوین نماید. با آموزش ایزو ۳۷۰۰۱ می توان به گواهی ایزو با رویکرد سیستم مدیریت رشوه؛ مراحل ممیزی ایزو برای دریافت گواهی ایزو ۳۷۰۰۱را سپری و از ACS کانادا گواهی ایزو ۳۷۰۰۱ را اخذ نمایید.

استاندارد ایزو ۳۷۰۰۱ اقدام به تدوین راهنمایی برای ایجاد، اجرا ، حفظ، بررسی و بهبود سیستم مدیریت رشوه نموده است. استاندارد ایزو ۳۷۰۰۱ می تواند بصورت مستقل یا وابسته به یک سیستم مدیریت کلی ایجاد و بررسی گردد.

ایزو ۳۷۰۰۱ در خصوص زمینه فعالیت های یک سازمان موارد ذیل را شامل می شود:

 • رشوه خواری در شرکت های دولتی ، خصوصی و بخش های غیر انتفاعی
 • رشوه خواری توسط سازمانها
 • رشوه خواری توسط پرسنل سازمان ها که در راستای منافع سازمان اقدام می کنند
 • رشوه خواری توسط همکاران و ذینفعان سازمان که در راستای منافع سازمان اقدام می کنند
 • رشوه خواری در داخل سازمانها
 • رشوه خواری توسط پرسنل سازمان در ارتباط با فعالیت های سازمان
 • رشوه خواری و اخاذی از همکاران و ذینفعان سازمان در ارتباط با فعالیت های سازمان
 • رشوه مستقیم و غیر مستقیم

ایزو ۳۷۰۰۱ بعنوان یک راهنما برای طراحی یک سیستم مدیریتی در راستای کمک به سازمان ها برای پیشگیری، شناسایی و پاسخ به رشوه خواری و رعایت قوانین ضد رشوه و تعهدات داوطلبانه برای فعالیت های آن فراهم می کند.

با توجه به اینکه ایزو ۳۷۰۰۱ در زمینه تقلب و سایر موارد نقض های ضد تردید / رقابت، پول شویی یا سایر فعالیت های مرتبط با رفتارهای فاسد اطلاق نمی گردد، اما محدودیتی برای سازمان ها در خصوص گسترش دامنه سیستم مدیریت به این فعالیت ها ایجاد نمی کند.

الزامات ایزو ۳۷۰۰۱ بصورت عمومی به کلیه سازمان ها و یا حتی بخش های مختلف سازمان ها ، صرف نظر از نوع، اندازه و ماهیت فعالیت، و اینکه آیا در بخش عمومی، خصوصی یا غیر انتفاعی فعالیت می کنند اطلاق شده و کاربرد دارد .

ایزو ۳۷۰۰۱ به سازمان ها در زمینه جلوگیری، تشخیص و مقابله با رشوه کمک خواهد کرد که آیا این رشوه خواری توسط یک سازمان یا از طرف کارکنان یا همکاران تجاری آن سازمان انجام می شود یا خیر. سیستم مدیریت رشوه خواری ایزو ۳۷۰۰۱ با استفاده از مجموعه ای از اقدامات و کنترل های مرتبط، از جمله الزامات ذیل را برای کمک به سازمان ها در این زمینه مشخص می کند:

 • طراحی یک سیاست و رویه رشوه خواری
 • تعهد و مسئولیت مدیریت ارشد و کلیه مدیران سازمان
 • تدوین سیستم نظارت بر فرآیند اداری یا عملکرد سازمان
 • آموزش ضد تروریستی برای کلیه مدیران و پرسنل سازمان
 • انجام ارزیابی ریسک و ارزیابی تامین کنندگان در پروژه ها و همکاران کسب و کار
 • طراحی سیستم نظارت مالی، کنترل شرکای تجاری و امور قراردادها
 • تهیه و ارائه گزارش مستمر، نظارت، تحقیق و بررسی در کلیه امور سازمان (بیرون و درون سازمانی )
 • انجام اقدام اصلاحی و بهبود مستمر

با آموزش ایزو ۳۷۰۰۱ می توان به گواهی ایزو و با رویکرد سیستم مدیریت رشوه؛ مراحل ممیزی ایزو برای دریافت گواهی ایزو ۳۷۰۰۱را سپری و از ACS کانادا گواهی ایزو ۳۷۰۰۱ را اخذ نمایید.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید :توسعه پایدار (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر گواهینامه های مدیریت و کیفیت اینجا را کلیک کنید:گواهی ایزو؛ آموزش ایزو؛ ایزو ۹۰۰۱ ؛ایزو ۲۹۰۰۱؛ ایزو ۱۰۰۰۴؛ ایزو ۲۲۴۸۳ (icsiran.com)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.