ایزو ۲۹۰۰۱ و مدیریت ریسک

دوره آموزش ممیزی سیستم یکپارچه مدیریت کیفیت و ایمنی مواد غذایی
می 27, 2023
ایزو ۲۷۷۰۱- PIMS
می 31, 2023

ایزو ۲۹۰۰۱ و مدیریت ریسک | Ics ایران

ایزو ۲۹۰۰۱ ؛ با عنوان “صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی؛ سیستم‌ مدیریت کیفیت خاص بخش؛ الزامات سازمان‌های عرضه‌کننده محصولات و خدمات” ایجاد شده است. این استاندارد به طور خاص برای سازمان های فعال در صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی طراحی شده است.ایزو ۲۹۰۰۱ مبتنی بر الزامات استاندارد سیستم‌ مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ است و الزامات خاص برای اطمینان از کیفیت در بخش نفت و گاز ارائه می نماید.با آموزش ایزو ۲۹۰۰۱ می توان به گواهی ایزو و با رویکرد الزامات خاص برای اطمینان از کیفیت در بخش نفت و گاز؛ از ACS کانادا گواهی ایزو ۲۹۰۰۱ را دریافت نمایید.CanadaCerts | QMS IN OIL & GAS INDUSTRIES

ایزو ۲۹۰۰۱ و ارزیابی ریسک؛ تجزیه و تحلیل ریسک ؛ ارزیابی ریسک؛ مدیریت ریسک

مهمترین جنبه ارزیابی ریسک در ایزو ۲۹۰۰۱؛ شناسایی و ارزیابی ریسک های خاص صنایع نفت، پتروشیمی و گاز است  که می‌تواند بر عملکرد؛ کیفیت، ایمنی؛ پایداری و محیط‌زیست تأثیر بگذارد. این شامل ارزیابی خطرات بالقوه و تأثیر بالقوه آنها بر توانایی سازمان برای دستیابی به اهداف کیفی  است؛ شامل:

۱- شناسایی ریسک: خطرات بالقوه مرتبط با مدیریت کیفیت را در عملیات سازمان خود در بخش های نفت، پتروشیمی و گاز شناسایی کنید. جنبه های مختلفی مانند خرابی تجهیزات، خطرات ایمنی فرآیند، اثرات زیست محیطی، اختلالات زنجیره تامین، انطباق با مقررات و عوامل انسانی را در نظر بگیرید.

۲- تجزیه و تحلیل ریسک: ارزیابی و تجزیه و تحلیل ریسک های شناسایی شده برای تعیین احتمال وقوع و پیامدهای بالقوه آنها. این ممکن است شامل ارزیابی های کمی یا کیفی باشد، بسته به ماهیت خطرات و داده های موجود. عواملی مانند شدت، فراوانی، قابلیت تشخیص و تأثیر بر کیفیت، ایمنی و عملکرد محیطی را در نظر بگیرید.

۳- ارزیابی ریسک: اهمیت هر ریسک شناسایی شده را بر اساس تحلیل ریسک ارزیابی کنید. تعیین کنید که کدام ریسک ها نیاز به توجه فوری دارند و آنها را برای اقدامات مدیریت ریسک بعدی اولویت بندی کنید. سطح تحمل ریسک سازمان، الزامات قانونی و نظارتی، انتظارات ذینفعان و تأثیر بالقوه بر عملیات تجاری را در نظر بگیرید.

۴- مدیریت ریسک: استراتژی هایی را برای مقابله با خطرات و مدیریت ریسک های شناسایی شده ایجاد و اجرا کنید. این ممکن است شامل اقداماتی برای کاهش خطرات، مانند استقرار سیستم‌های ایمنی، برنامه‌های نگهداری پیشگیرانه، آموزش ، طرح‌های واکنش اضطراری و اقدامات اضطراری باشد. هم اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از خطرات و هم اقدامات واکنشی برای رسیدگی به خطراتی که قبلا تحقق یافته اند را در نظر بگیرید.

۵- نظارت و بازنگری: اثربخشی اقدامات مقابله با خطرات را به طور مستمر نظارت و بررسی کنید. به طور منظم وضعیت ریسک های شناسایی شده را ارزیابی کنید، عملکرد کنترل های اجرا شده را ارزیابی کنید و تغییرات در پروفایل ریسک را پیگیری کنید. بر اساس اطلاعات جدید، درس های آموخته شده و شرایط در حال تحول، تنظیمات لازم را برای استراتژی های مقابله با خطرات و ریسک را انجام دهید.

۶- مستندسازی: نتایج ارزیابی ریسک شامل خطرات شناسایی شده، تجزیه و تحلیل، ارزیابی را مستند کنید. سوابق ارزیابی ریسک را برای نشان دادن انطباق با الزامات ایزو ۲۹۰۰۱ و پشتیبانی از ممیزی ها یا بازبینی های آتی نگهداری کنید.

شش جنبه کلیدی ایزو ۲۹۰۰۱ :

۱- سیستم مدیریت کیفیت: این استاندارد الزامات ایجاد و اجرای یک سیستم مدیریت کیفیت (QMS) متناسب با صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی را مشخص می کند. این شامل جنبه هایی مانند مستندسازی، تعهد مدیریت، ارزیابی ریسک و کنترل فرآیند است.

۲- تمرکز بر مشتری: ایزو ۲۹۰۰۱ بر اهمیت درک و برآوردن نیازها و انتظارات مشتری تأکید دارد. این سازمان ها را تشویق می کند تا رضایت مشتری را از طریق ارتباط موثر، انطباق محصول و تحویل به موقع افزایش دهند.

۳- تحقق محصول: استاندارد دستورالعمل هایی را برای برنامه ریزی و اجرای فرآیندهای مربوط به تحقق محصول و خدمات در صنعت نفت و گاز ارائه می دهد. این شامل فعالیت هایی مانند طراحی و توسعه، تهیه، تولید، بازرسی، آزمایش و نصب می شود.

۴- مدیریت ریسک: ایزو ۲۹۰۰۱ اهمیت مدیریت ریسک در بخش نفت و گاز را برجسته می کند. سازمان‌ها را ملزم می‌کند تا ریسک‌ها را شناسایی و ارزیابی کنند، استراتژی‌های کاهش ریسک را ایجاد کنند و فعالیت‌های مرتبط با ریسک را به طور مستمر نظارت و بررسی کنند.

۵- بهبود مستمر: استاندارد فرهنگ بهبود مستمر را در سازمان ها ترویج می کند. نظارت بر عملکرد، استفاده از تصمیم گیری مبتنی بر داده، و اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه برای بهبود فرآیندهای مدیریت کیفیت را تشویق می کند.

۶-مدیریت تامین کننده: ایزو ۲۹۰۰۱ بر اهمیت مدیریت موثر تامین کنندگان در صنعت نفت و گاز تاکید دارد. سازمان‌ها را ملزم می‌کند تا تامین‌کنندگان را بر اساس توانایی‌شان در برآوردن الزامات کیفیت و حفظ یک رابطه سودمند دوجانبه ارزیابی و انتخاب کنند.

ایزو ۲۹۰۰۱ برای سازمان هایی که در جنبه های مختلف صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی از جمله اکتشاف، تولید، پالایش، حمل و نقل و خدمات مرتبط فعالیت دارند، قابل اجرا است. با اجرای الزامات استاندارد ایزو ۲۹۰۰۱، سازمان ها می توانند یک سیستم مدیریت کیفیت قوی ایجاد کنند که به چالش های خاص صنایع نفت، پتروشیمی و گاز رسیدگی می کند و به اطمینان از ارائه محصولات و خدمات با کیفیت بالا به مشتریان و در عین حال مطابق با مقررات و استانداردهای قابل اجرا کمک می نماید.برای اطلاع از خدمات ویژه صنایع نفت؛ گاز وپتروشیمی اینجا کلیک کنید:گواهی نفت؛ گواهی گاز ؛ گواهی پتروشیمی (icsiran.com)

با آموزش ایزو ۲۹۰۰۱ می توان به گواهی ایزو و با رویکرد الزامات خاص برای اطمینان از کیفیت در بخش نفت و گاز؛ مراحل ممیزی ایزو برای دریافت گواهی ایزو ۲۹۰۰۱ را سپری و از ACS کانادا گواهی ایزو ۲۹۰۰۱ را اخذ نمایید.

دیدگاه ها بسته شده است