ارزیابی و صدور گواهی نامه ساختمان سبز توسط ACS کانادا
آوریل 28, 2020
ایزو ۱۴۰۰۱
کترینگ و رستوران سبز
می 19, 2020

ایزو۲۱۰۰۱ | Ics ایران

"Education" Button on Modern Computer Keyboard.

سیستم مدیریت کیفیت مراکز آموزشی ایزو۲۱۰۰۱ الزاماتی را برای استقرار، اجرا، نگهداری و بهبود مستمر یک سیستم مدیریت آموزشی ارائه می دهد.ایزو ۲۱۰۰۱ برای طیف وسیعی از موسسات آموزشی از جمله مدارس،دانشگاه های علمی کاربردی ، موسسات آموزشی زبان ، دانشگاه ها، مراکز آموزشی و سایر سازمان هایی که در ارائه خدمات آموزشی دخیل هستند، قابل اجرا است. با آموزش ایزو۲۲۰۰۱ در آ سی اس؛ مراحل ممیزی را طی و گواهینامه بین المللی ایزو مرکز آموزشی را از ACS کانادا دریافت کنید.

ایزو ۲۱۰۰۱؛ ایزو مرکز آموزشی؛  جنبه های مختلف مدیریت سازمان آموزشی را پوشش می دهد، از جمله رویکرد یادگیرنده محور شامل شناسایی نیازها، انتظارات و اهداف یادگیرندگان ؛پرداختن به مدیریت منابع، توسعه شایستگی، زیرساخت، و خدمات پشتیبانی برای تسهیل آموزش و یادگیری موثر؛ تعریف و اجرای برنامه های آموزشی، تدوین برنامه درسی، روش های تدریس، ارزشیابی و فرآیندهای ارزشیابی برای اطمینان از کیفیت آموزش.

امروزه با توجه به حجم خالی صندلی های دانشگاه های ایران ، متقاضیان ادامه تحصیل قدرت انتخاب دارند و می توانند از بین فرصت های تحصیلی ، دانشگاه خود را انتخاب کنند ، از طرفی کاهش آمار تولد در دهه اخیر باعث قدرت انتخاب والدین برای ثبت نام در مدارس اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی گردیده است.

این قدرت انتخاب از بین گزینه های مختلف باعث می شود دامنه رقابت برای بهبود و توسعه سطح خدمات آموزشی و تامین بیشتر رضایت والدین و دانش آموزان و دانشجویان می گردد.از امروز فقط سطح علمی و سطح خدمات استاندارد آموزشی می تواند بعنوان یک مزیت رقابتی در دانشگاه و مدارس و سازمانهای آموزشی تحصیلی اثر گذار باشد و مراکز تحصیلی راهی بجز این نخواهند داشت در غیر اینصورت محکوم به شکست خواهند بود و فقط عکس و خاطرات خوب برایشان خواهد ماند .

بسیاری از مراکز دانشگاهی که روزی آرزوی هزاران جوان بود که در آن دانشگاه تحصیل کنند و یا دانشجویان هزاران کیلومتر راه طی می کردند تا در آن دانشگاه تحصیل کنند ، بدلیل تفکر تولید انبوه  و فقدان ارتقای سطح آموزش و کیفیت ، هم اکنون به دلیل نبود دانشجو در سراسر کشورتعطیل شده و ساختمان های آنها  برای فروش گذاشته شده اند.

بسیاری از مدارس تحصیلی انتفاعی و غیر انتفاعی که روزی دانش آموزان و حتی خانواده آنها را گزینش می کردند ، هم اکنون بدنبال یک ثبت نامی جدید فارغ از هر گونه گزینش و انتخابی هستند تا شاید بتوانند از این مهلکه اقتصادی که شاید بدلیل مشغله کاری و فکری هرگز آن را پیش بینی نمی کردند ، نجات یابند. یکی از راه های نجات در شرایط رقابتی امروز به توصیه سازمان جهانی استاندارد سازی ISO استقرار سیستم مدیریت کیفی آموزش با شماره استاندارد ایزو ۲۱۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۸ می باشد .

 ایزو ۲۱۰۰۱؛ ایزو مرکز آموزشی؛ الزامات مورد نیاز سیستم مدیریت برای سازمان های آموزش تحصیلی را مشخص می کند که چنین سازمانی های باید :

الف) توانایی خود را برای حمایت از اکتساب و توسعه صلاحیت از طریق آموزش ، یادگیری و یا پژوهش نشان دهد؛

ب) با هدف افزایش رضایت دانش پژوهان ، دانشجویان و دانش آموزان وسایر ذینفعان و کارکنان از طریق استفاده موثر از سیستم مدیریت آموزشی ، از جمله فرآیندهای بهبود سیستم و اطمینان از رعایت خواسته های دانشجویان  و دیگر ذینفعان این سیستم را اجرا نماید.

تمامی الزامات این استاندارد بصورت عمومی تدوین شده و قابلیت اجرا در هر سازمان آموزشی را دارد؛ فارغ از نوع سازمان ، اندازه سازمان آموزشی و حتی این استاندارد  می تواند به سازمان های آموزشی در سازمان های بزرگ که کسب و کار اصلی آنها آموزش و پرورش نیست ، نیز اجرا شود همانند بخش آموزش فنی و حرفه ای. این استاندارد قابلیت اجرا در سازمان هایی که تنها تولید محتوا و محصولات آموزشی می کنند را ندارد .

مرور الزامات الزامات اصلی ایزو ۲۱۰۰۱؛ ایزو مرکز آموزشی :

محدوده و زمینه: تعریف محدوده سیستم مدیریت سازمان آموزشی (EOMS) ضروری است. این شامل مشخص کردن محصولات و خدمات آموزشی است که تحت پوشش سیستم قرار می گیرد. درک زمینه سازمان شامل شناسایی عوامل داخلی و خارجی است که می تواند بر توانایی سازمان برای دستیابی به اهداف آموزشی تأثیر بگذارد. این شامل در نظر گرفتن ماموریت سازمان، چشم انداز، ارزش ها و نیازها و انتظارات فراگیران و سایر ذینفعان است.

رهبری: تعهد رهبری برای اجرای موفقیت آمیز EOMS بسیار مهم است. رهبران باید حمایت خود را نشان دهند، منابع را تخصیص دهند و فعالانه در اجرای سیستم مشارکت کنند. باید سیاست ها و اهدافی برای هدایت فعالیت های آموزشی سازمان تعیین شود. این خط‌مشی‌ها باید با مأموریت سازمان هماهنگ باشند و به حوزه‌هایی مانند کیفیت، دسترسی، فراگیری و بهبود مستمر توجه داشته باشند. مسئولیت ها و اختیارات باید به وضوح تعریف و به نقش های مربوطه در سازمان ابلاغ شود تا از اجرای موثر EOMS اطمینان حاصل شود.

طرح ریزی: شناسایی ریسک ها و فرصت ها گام مهمی در برنامه ریزی است. سازمان‌های آموزشی باید ریسک‌ها و فرصت‌هایی را که می‌تواند بر دستیابی به اهداف آنها تأثیر بگذارد، ارزیابی کنند. این شامل در نظر گرفتن عواملی مانند تغییر روندهای آموزشی، الزامات قانونی، پیشرفت های تکنولوژیکی و انتظارات ذینفعان است. اهداف راهبردی و عملیاتی برای هدایت فعالیت های آموزشی سازمان تعیین شود. این اهداف باید قابل اندازه گیری، سازگار با مأموریت سازمان و همسو با نیازهای ذینفعان مربوطه باشند. اقدامات باید برای دستیابی به اهداف تعیین شده برنامه ریزی شود. این شامل تعیین منابع مورد نیاز، تعریف مسئولیت ها و تعیین جدول زمانی و نقاط عطف است.

فرایندهای پشتیبانی: منابع کافی برای اطمینان از اجرا و نگهداری موثر EOMS باید فراهم شود. این شامل منابع انسانی، زیرساخت ها، فناوری و منابع مالی است. پرسنل شایسته برای ارائه محصولات و خدمات آموزشی با کیفیت بسیار مهم هستند. سازمان‌های آموزشی باید شایستگی‌های لازم را برای پرسنل خود شناسایی کنند، فرصت‌های آموزشی و توسعه را فراهم کنند و از شایستگی کارکنان خود اطمینان حاصل کنند. فرآیندها و کانال های ارتباطی باید ایجاد شود تا ارتباطات داخلی و خارجی موثر را تسهیل کند. این شامل ارتباط با فراگیران، والدین، کارکنان، تامین کنندگان و سایر ذینفعان مربوطه می شود.

فرایندهای عملیاتی: فرآیندهایی باید ایجاد و اجرا شوند تا محصولات و خدمات آموزشی به طور مؤثر ارائه شوند. این شامل طراحی برنامه درسی، روش های تدریس و یادگیری، فرآیندهای ارزیابی و ارزشیابی، خدمات پشتیبانی از یادگیرنده و هر فعالیت آموزشی مرتبط دیگری می شود. نظارت و ارزیابی فعالیت های آموزشی برای اطمینان از اثربخشی آنها و شناسایی زمینه های بهبود ضروری است. این می تواند شامل جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها، انجام ارزیابی ها و جستجوی بازخورد از زبان آموزان و سایر ذینفعان باشد. مشارکت و مشارکت فراگیر ملاحظات مهمی است. سازمان‌های آموزشی باید فراگیران را تشویق کنند تا فعالانه در سفر آموزشی خود شرکت کنند، فرصت‌هایی را برای بازخورد و پیشنهادات خود فراهم کنند و نیازها و پیشینه‌های متنوع آنها را در نظر بگیرند.

پایش؛ تجزیه و تحلیل و ارزیابی عملکرد: نظارت و اندازه گیری عملکرد EOMS برای ارزیابی اثربخشی آن ضروری است. این می تواند شامل اندازه گیری شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) مربوط به نتایج آموزشی، رضایت یادگیرنده، بازخورد سهامداران و سایر معیارهای مرتبط باشد. ممیزی های داخلی باید برای ارزیابی انطباق با الزامات ISO 21001 و شناسایی زمینه های بهبود انجام شود. ممیزی می تواند توسط پرسنل داخلی یا اشخاص خارجی انجام شود. بررسی های مدیریتی منظم باید برای ارزیابی عملکرد EOMS، بررسی اثربخشی اقدامات انجام شده و تصمیم گیری در مورد هرگونه تغییر ضروری انجام شود.

بهبود: انجام اقدامات اصلاحی برای رفع عدم انطباق ها، از جمله شناسایی علل ریشه ای و اجرای اقدامات اصلاحی مناسب برای جلوگیری از عود، مهم است. بهبود مستمر یک اصل کلیدی است. سازمان های آموزشی باید فعالانه به دنبال فرصت هایی برای بهبود بر اساس نتایج نظارت، یافته های ممیزی و سهام باشند.

در صورت نیاز به اطلاعات و شرایط ممیزی و ارزیابی ایزو ۲۱۰۰۱؛ ایزو مرکز آموزشی با ما با شماره ۲۲۲۰۰۵۰۰ تماس حاصل فرمایید.

برای اطلاعات بیشتر سیستم های کیفیت اینجا را کلیک کنید: گواهی ایزو؛ آموزش ایزو؛ ایزو ۹۰۰۱ ؛ایزو ۲۹۰۰۱؛ ایزو ۱۰۰۰۴؛ ایزو ۲۲۴۸۳ (icsiran.com)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.