گواهی ایزو ۱۹۶۰۰

گواهی ایزو۵۵۰۰۰
نوامبر 16, 2015
گواهی SFBB از ACS کانادا
ژانویه 3, 2016

گواهی ایزو ۱۹۶۰۰ | Ics ایران

مقدمه: ایزو ۱۹۶۰۰  یک استاندارد بین المللی است که دستورالعمل هایی را برای ایجاد و پیاده سازی یک سیستم مدیریت انطباق در یک سازمان ارائه می دهد. بر رعایت الزامات قانونی، مقرراتی و سایر الزامات قابل اعمال در فعالیت های سازمان تمرکز دارد.با اجرای ایزو ۱۹۶۰۰ ، سازمان ها می توانند یک سیستم مدیریت انطباق قوی ایجاد کنند، خطرات انطباق را کاهش دهند، از پایبندی قانونی و مقرراتی اطمینان حاصل کنند و فرهنگ اخلاق و یکپارچگی را در سازمان پرورش دهند.ایزو ۱۹۶۰۰ به قوانین قابل اجرای شرکت، شامل استانداردهای مرتبط و خط مشی‌های داخلی اشاره دارد که به دلیل تاثیر بر کسب و کار، کارکنان و رفتار مشتریان، مصصم به اجرای آنهاست.در ادامه ایزو ۱۹۶۰۰؛ آموزش ایزو ؛ گواهی ایزو ۱۹۶۰۰ را شرح خواهیم داد.

الزامات اصلی ایزو ۱۹۶۰۰ به شرح زیر است:

۱٫ سیستم مدیریت انطباق: ایزو ۱۹۶۰۰ بر استقرار یک سیستم مدیریت انطباق (CMS) در سازمان تاکید دارد. CMS چارچوبی برای شناسایی، ارزیابی و مدیریت خطرات انطباق و اطمینان از انطباق با الزامات مربوطه فراهم می کند.

۲٫ رهبری و تعهد: این استاندارد اهمیت تعهد رهبری به انطباق را برجسته می کند. مدیریت ارشد باید حمایت خود را از ابتکارات انطباق نشان دهد، فرهنگ انطباق ایجاد کند و منابع مناسب را برای اجرای موثر CMS تخصیص دهد.

۳٫ چارچوب انطباق: ایزو ۱۹۶۰۰ سازمان ها را ملزم می کند که چارچوب انطباق ایجاد کنند که محدوده، اهداف و فرآیندهای سیستم مدیریت انطباق را تعریف کند. این شامل شناسایی الزامات قانونی و نظارتی قابل اجرا، ایجاد کنترل‌ها و رویه‌ها، و اطمینان از پاسخگویی برای انطباق است.

۴٫ ارزیابی ریسک انطباق: سازمان ها باید ارزیابی ریسک انطباق را برای شناسایی و اولویت بندی ریسک های انطباق انجام دهند. این شامل ارزیابی احتمال و تأثیر بالقوه عدم انطباق، در نظر گرفتن عوامل داخلی و خارجی، و تعیین اقدامات مناسب کاهش خطر است.

۵٫ سیاست ها و رویه های انطباق: ایزو ۱۹۶۰۰ بر نیاز به سیاست ها و رویه های انطباق شفاف و مستند تاکید دارد. اینها باید تعهد سازمان را به انطباق، ارائه راهنمایی در مورد رفتار مورد انتظار، و ایجاد فرآیندهایی برای گزارش، بررسی، و رسیدگی به مسائل مربوط به انطباق را مشخص کنند.

۶٫ آموزش و آگاهی: این استاندارد اهمیت برنامه های آموزشی و آگاهی را برجسته می کند تا اطمینان حاصل شود که کارکنان تعهدات مطابقت خود را درک می کنند. سازمان ها باید آموزش مناسب، ارتباطات و ابتکارات آگاهی را برای ترویج فرهنگ انطباق در سراسر سازمان ارائه دهند.

۷٫ نظارت و اندازه گیری انطباق: ایزو ۱۹۶۰۰ سازمان ها را ملزم می کند تا مکانیسم هایی برای نظارت و اندازه گیری عملکرد انطباق ایجاد کنند. این شامل انجام ممیزی های انطباق، بازرسی ها و ارزیابی های منظم برای ارزیابی اثربخشی CMS و شناسایی زمینه های بهبود است.

۸٫ گزارش و بررسی: این استاندارد بر لزوم گزارش و بررسی موثر حوادث مربوط به انطباق تاکید دارد. سازمان‌ها باید فرآیندهایی را برای گزارش موارد مشکوک به عدم انطباق، انجام تحقیقات و اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه برای رسیدگی به نقض‌های انطباق ایجاد کنند.

برای رعایت استاندارد ایزو ۱۹۶۰۰ ، سازمان ها باید مراحل زیر را انجام دهید:

-درک استاندارد با آموزش؛ درک کاملی از الزامات و اصول ذکر شده در ایزو ۱۹۶۰۰ به دست آورید.

– ارزیابی وضعیت فعلی: ارزیابی شیوه های مدیریت انطباق فعلی سازمان، شناسایی شکاف ها و تعیین زمینه های بهبود.

– توسعه یک سیستم مدیریت انطباق: یک سیستم مدیریت انطباق را متناسب با نیازها و زمینه های خاص سازمان ایجاد کنید. خط‌مشی‌ها، رویه‌ها و کنترل‌ها را برای رسیدگی به خطرات و الزامات انطباق تعریف کنید.

– آموزش کارکنان: برنامه های آموزشی و آگاهی بخشی را برای آموزش کارکنان در مورد تعهدات، مسئولیت ها و کانال های گزارش دهی ارائه دهید.

– اجرای کنترل ها: اجرای کنترل ها و رویه ها برای نظارت، اندازه گیری و مدیریت ریسک های انطباق. این شامل ایجاد فرآیندهایی برای ارزیابی ریسک، نظارت بر انطباق، گزارش و بررسی است.

– بهبود مستمر: به طور منظم اثربخشی سیستم مدیریت انطباق را بررسی و ارزیابی کنید. شناسایی فرصت های بهبود و اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه.

– اخذ گواهینامه: نهاد صدور گواهی ACS با ارزیابی سیستم مدیریت انطباق بر اساس الزامات استاندارد ایزو ۱۹۶۰۰ ، گواهی نامه ایزو ۱۹۶۰۰ شما را صادر می نماید.

برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید ایزو؛ گواهی ایزو؛ ایزو ۱۹۶۰۰ (icsiran.com)

در صورت نیاز به آموزش ‌‌، ارزیابی و صدور گواهی بین المللی ایزو ۱۹۶۰۰ با ما با شماره ۲۲۲۰۰۵۰۰ تماس بگیرید.گواهی ایزو؛ آموزش ایزو؛ ایزو ۹۰۰۱ ؛ایزو ۲۹۰۰۱؛ ایزو ۱۰۰۰۴؛ ایزو ۲۲۴۸۳ (icsiran.com)

دیدگاه ها بسته شده است