ایزو محیط زیست و رد پای آب-۱

ایزو ۱۴۰۴۶و ارزیابی ردپای آب
ژانویه 7, 2015
ایزو ۱۴۰۶۴؛ ارزیابی گازهای گلخانه ای
ژانویه 12, 2015

ایزو محیط زیست و رد پای آب-۱ | Ics ایران

ایزو ۱۴۰۰۱

مروری بر سری استاندارد های ایزو محیط زیست در خصوص رد پای آبی ISO 14046:

انسان به دو گونه بر آب تاثیر گذار است ؛ الف) مصرف  ب) آلوده سازی،  لذا مادامی که انسان از آب در امور مختلف ؛ آشامیدن ، شستشو ، بهداشت، آبیاری، کشاورزی، تولید و غیره بهره برداری می کند ضمن مصرف آب ، آن را نیز آلوده می کند.

در سالهای اخیر مطالعات زیادی درسری استاندارد های ایزو ۱۴۰۰۰ و ایزو ۱۴۰۰۱ در خصوص نحوه مصرف آب در امر تولید و زنجیره تامین به عمل آمده که نشانگر مصارف چشمگیر مستقیم و غیرمستقیم از آب و آلوده سازی آن می باشد که نسبت به آن آگاهی کمی وجود داشته و با دقت ارزیابی نشده است.

اطلاعات مفید پشت پرده تولید و زنجیره تامین محصولات اولین بار در سال ۲۰۰۸ منتشر شد و به تدریج خصوصیت جهانی بودن آب تازه و نیاز به همکاری مشترک و استراتژیک جهانی جهت حفاظت از این منبع ارزشمند و حیاتی به نام “Blue gold” اشاعه و توسعه پیدا کرد.

تفکر جهانی بودن منابع آب و استفاده بهینه از آن در زنجیره تولید،  شاید باعث ترویج تفکر کشت و کار کتان در کشورهای چین ، هند و پاکستان و تولید لباس در صنعت نساجی مالزی و استفاده از این محصول در کشورهای اروپایی شده و به دنبال آن ممکن است استراتژیهای جدید فرامنطقه ای در سطوح دولتها ، سازمانها و صنایع بکار بسته شود.

مفهوم Water footprint (WF) اولین بار توسط Hoekstra در سال ۲۰۰۲ مطرح شد و به معنی شاخصی از مصرف آب تازه ، نه تنها بطور مصرف مستقیم، بلکه با در نظر گرفتن میزان مصرف غیرمستقیم آن نیز می باشد. WF مصرف آب را در کل زنجیره تامین مواد و محصول محاسبه میکند و یک شاخص چند بعدی است که علاوه بر مصرف حجم آب در زنجیره تامین، احجام معادل در میزان آلوده سازی آب را نیز به حساب می آورد. همچنین در WF تمام صورتهای آب مصرفی در حالتهای مختلف جغرافیایی و یا موقت بودن ( از لحاظ زمانی) مدنظر قرار میگیرد.  بنابراین جهت محاسیه کل مصرف آب در تولید و زنجیره تامین آن ، رد پای آب به شکل های مختلف : آب سطحی، آب زیر زمینی، تبخیر، تلفات، برگشتی ها به منابع آبی، بارانی که بصورت رطوبت در خاک ذخیره می شود و اشکال مختلف آلودگی آن ردیابی و تعیین می شود و برآورد Water footprint در قالب اندازه گیری مقدار آب مصرفی در سه حالت زیر صورت می پذیرد:

۱- آب آبی (Blue water): آب سطحی و زیرزمینی

۲- آب سبز (Green water) : آب باران موجود در خاک

۳- آب خاکستری (Grey water) : آب آلوده

سازمان ISO  در سری استاندارد های ایزو ۱۴۰۰۰ و ایزو ۱۴۰۰۱ با تدوین استاندارد ایزو ۱۴۰۴۶ بر روی رد پای آب صحه گذاری می نماید.ادامه دارد.

در حال حاضر نهاد ACS از معدود نهاد های خارجی اکردیت IAF-IAS برای ایزو محیط زیست ۱۴۰۰۱ ؛ آموزش ۱۴۰۰۱ و گواهی ایزو ۱۴۰۴۶ رد پای آب؛ فعال در ایران میباشد.

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های ایزو محیط زیست سری استاندارد های ایزو ۱۴۰۰۰ و ایزو ۱۴۰۰۱  اینجا را کلیک کنید:گواهی ۱۴۰۰۱ ،گواهی ایزو ، گواهی اکو ، گواهی زیست محیطی، گواهی سبز (icsiran.com)

دیدگاه ها بسته شده است