الزامات فارم خوب شیلاتی GGAP -قسمت ششم

گواهی ایزو ۱۰۰۰۴
اکتبر 13, 2014
GAP
گواهی فارم شیلاتی GGAP -قسمت هفتم
اکتبر 17, 2014

الزامات فارم خوب شیلاتی GGAP -قسمت ششم | Ics ایران

GAP

بخش ششم استاندارد فارم شیلاتی با عنوان الزامات فارم خوب شیلاتی GGAP :

 

 

سلامت و رفاه ماهی در الزامات فارم شیلاتی

AB.5.2

ضرورت بیشتر

سایت می بایست مورد ارزیابی قرار گیرد و در زمان مصاحبه، کارگرها میبایست قادر به نشان دادن آگاهی باشند.

آیا تولیدکننده ها قادر به ارائه یک پیشینه کامل و فهرستی از بیماری ها و درمان آن ها متناسب با ……. که در هر سایت معین شده اند، می باشند؟

 

AB.5.2.1

ضرورت بیشتر

در زمان مصاحبه، کارگرها می بایست قادر به نشان دادن آگاهی باشند.

آیا تولیدکننده ها قادر به نشان دادن درک اقدامات بهداشتی و اقدامات انجام گرفته مناسب با مزرعه، می باشند؟ آیا یک طرح  مکتوب بهداشت حاوی جزئیات مهمترین بخش های بهداشت ( روش های نظافت، مواد شوینده، ضدعفونی کننده ها، دوره و تناوب کاربرد و دوره های بدون کاربرد و غیره) موجود می باشد و ثبت و اجرا شده است؟

AB.5.2.2

ضرورت بیشتر

کارگرها می بایست قادر به نشان دادن آگاهی در مورد ملزومات دامپزشکی و بهداشت شامل ثبت و اجرا، باشند.

آیا کارگرها با طرح سلامت دامپزشکی و ملزومات طرح بهداشت، آشنا می باشند و از اجرای مناسب آن مطمئن هستند؟

 

AB.5.2.3

ضرورت بیشتر

 

 

AB.5.2.4

ضرورت بیشتر

دستورالعمل های احتیاطی مکتوب. کارگرها چگونگی اقدام در زمان از کار افتادن سیستم را بیان کنند ( بطور مثال مشکلات مکانیکی، از کار افتادن منبع انرژی و غیره)

آیا تمام کارگرها از دستورالعمل های احتیاطی مرتبط با اقداماتشان در مواقع اضطراری، آگاه می باشند؟

 

AB.5.2.5

ضرورت بیشتر

گواهی های ثبت شده  سایت برای تمام درمان ها می بایست مورد ارزیابی قرار گیرند. در زمان مصاحبه، کارگرها می بایست قادر به نشان دادن آگاهی باشند.

آیا استعمال داروها، آنتی بیوتیک ها، درمان های شیمیایی و دیگر معالجات، تجویز و ثبت شده می باشند؟ و آیا برای … با قوانین کابردی سازگار می باشند؟

AB.5.2.6

ضرورت بیشتر

گواهی های ثبت شده  بازدیدهای معمول دامپزشکی توسط جراح متخصص یا شرکت ها، می بایست مورد ارزیابی قرار گیرند.

آیا تمام شرکت های آبزی پروری یک جراح دامپزشک یا پرسنل مجاز و مناسب دیگری در اختیار دارند؟ آیا بازدیدهای دامپزشکی حداقل بطور سالانه و برای هر دوره محصول، صورت می گیرد؟

AB.5.2.7

ضرورت بیشتر

برای هر مزرعه، یک برنامه مکتوب سلامت دامپزشکی شامل نواحی مورد درخواست، که توسط جراح دامپزشک متخصص بررسی و به روز شده، می بایست مورد ارزیابی قرار گیرد.

آیا یک طرح بهداشت دامپزشکی که حداقل بطور سالانه یا برای هر نسل – اگر نسل ها کوتاهتر از یک سال است – به روز شده است، بوسیله یک جراح دامپزشک تنظیم می شود و آیا به اجرای آن کمک می کند؟ آیا موارد ذیل معین می شوند؟ : استراتژی های پیشگیری از بیماری ( شامل کنترل های فرهنگی)؛ مهمترین بیماری های شناخته شده؛ درمان ها برای بیماری های پیش آمده؛ پیشنهادی. پروتکل های واکسیناسیون؛ پیشنهادی. کنترل انگل؛ تجهیزات برای هر نوع داروی خوراکی یا مایع. آیا بر موارد ذیل نظارت می شود؟ : عملکرد ماهی؛ محیط آماده؛ ایمنی زیستی؛ لزومات آموزشی/مهارتی کارگرها. آیا تمام مزارع در برنامه ی غربال گیری و بهبود عوامل بیماریزا ، شرکت می کنند؟

 

AB.5.2.8

ضرورت کمتر

سایت می بایست مورد ارزیابی قرار گیرد.  در زمان مصاحبه، کارگرها می بایست قادر به نشان دادن آگاهی باشند.

آیا بطور جداگانه ماهی های بیمار یا آسیب دیده قابل شناسایی می باشند؟ و آیا مراقبت فوری شامل تیمار توسط یک جراح دامپزشک در صورت نیاز، را دریافت می کنند؟

AB.5.2.9

ضرورت بیشتر

در زمان مصاحبه، کارگرها می بایست قادر به نشان دادن آگاهی باشند.

آیا مصرف داروها توسط یک دامپزشک فارم شیلاتی تجویز شده است؟

AB.5.2.10

ضرورت بیشتر

سایت می بایست مورد ارزیابی قرار گیرد.  در زمان مصاحبه، کارگرها می بایست قادر به نشان دادن آگاهی در مورد درمان های اخیر در سوابق پزشکی و بازدید از دام برای شناسایی باشند.

 

AB.5.2.11

ضرورت بیشتر

در زمان مصاحبه، کارگرها می بایست قادر به نشان دادن آگاهی باشند.

آیا مصرف موادی با خاصیت درمانی ( مانند نمک در آب شیرین)، توجیه فنی مورد قبول صنعتی دارد؟

AB.5.2.12

ضرورت بیشتر

سایت می بایست مورد ارزیابی قرار گیرد.

آیا هر محل تخم ریزی، به امکانات مناسب برای برداشت یا ایزوله کردن گروه های ماهی بیمار یا آسیب دیده، مجهز شده است؟

AB.5.2.13

ضرورت بیشتر

گواهی های ثبت شده می بایست ارزیابی شوند. موقعیت و صنایع دیگر، بازرسی شوند.

آیا کیفیت آب مطابق با ملزومات بهداشتی گونه های ماهی می باشد؟ آیا در نواحی که کیفیت آب با هیچ نوع منبع تخلیه به خطر نیفتاده است،  مزارع ساخته شده اند؟

AB.5.2.14

ضرورت بیشتر

گواهی های ثبت شده  هر سایت می بایست مورد ارزیابی قرار گیرد.

آیا در هر سایت یک برنامه فعال پایش آب که سلامت و رفاه ماهی را مدنظر قرار دهد، وجود دارد؟

AB.5.2.15

ضرورت کمتر

آیا برای ارزیابی میانگین وزن و اندازه به منظور طبقه بندی و غذادهی، ذخایر ماهی بر یک مبنای معین پایش شده اند؟

گواهی های ثبت شده  ارزیابی های وزنی، می بایست مورد ارزیابی قرار گیرند.

AB.5.2.16

ضرورت کمتر

در زمان مصاحبه ی دوز خوراک بر مبنای محاسبات، کارگرها می بایست قادر به نشان دادن آگاهی باشند.

آیا دوزهای دقیق خوراکی، بر مبنای محاسبات تعیین شده اند؟

AB.5.2.17

ضرورت کمتر

گواهی های ثبت شده  حذف و نابودی ماهی های معیوب، می بایست مورد ارزیابی قرار گیرند.

آیا سازگاری فیزیکی با ماهی های بسیار معیوب که به روش انسانی حذف و نابود شده اند، ارزیابی شده است؟

AB.5.2.18

 

ظرفیت ذخیره سازی که بوسیله ویژگی سایت یا مجموعه ای از قوانین یا احتیاجات مشتری معین خواهد شد، فراتر نخواهد رفت. بازرسی گواهی های ثبت شده  ذخیره سازی، می بایست مورد ارزیابی قرار گیرد.

آیا تراکم ذخیره شده که بوسیله ویژگی سایت یا مجموعه ای از قوانین معین خواهد شد، از ظرفیت حداکثر هر متر مکعب فراتر نرفته است؟

AB.5.2.19

ضرورت کمتر

سایت می بایست مورد ارزیابی قرار گیرد. در زمان مصاحبه، کارگرها می بایست قادر به نشان دادن آگاهی باشند.

 

آیا در تمام مدت،  رفتار  با ماهی به گونه ای بوده که از درد، استرس، آسیب و بیماری محافظت شود؟

AB.5.2.20

در صورت نیاز به آموزش ‌‌، ارزیابی و صدور گواهی بین المللی فارم شیلاتی با ما با شماره ۲۲۲۰۰۵۰۰ تماس بگیرید.

دیدگاه ها بسته شده است