گواهی شیلات؛ GAP شیلاتی-اصول مناسب آبزی پروری -۳

استاندارد سیستم ایزو مدیریت انرژی
آموزش ایزو ۵۰۰۰۱ -مدیریت انرژی۲
آگوست 26, 2014
گواهینامه HSE – شایستگی و صلاحیت
آگوست 27, 2014

گواهی شیلات؛ GAP شیلاتی-اصول مناسب آبزی پروری -۳ | Ics ایران

GAP

شرکت آ سی اس نماینده ACS Canada  در ایران می باشد.در صورت نیاز به آموزش ‌‌، ارزیابی و صدور گواهی شیلات با ما با شماره ۲۲۲۰۰۵۰۰ تماس بگیرید.

 

 

ظروف خالی

 

AB.2.2

الزام قطعی

به منظور اثبات عدم استفاده مجدد از ظروف خالی مواد شیمیایی ( به هر نحوی)،واحد آبزی پروری بایدمورد ارزیابی قرار گیرد.

آیا ظروف خالی مواد شیمیایی دوباره مورد استفاده قرار می گیرند؟

AB.2.2.1

الزام

سیستم مورد استفاده برای دفع ظروف خالی مواد شیمیایی ، با دارا بودن یک انبار ایمن، سیستم کنترل مطمئن پیش از دفع و یک روش دفع بدون نیاز به تماس با افراد، تضمین کننده این می باشد که افراد یا حیوانات قادر به تماس فیزیکی با ظروف خالی نمی باشند.

آیا دفع ظروف خالی مواد شیمیایی، به گونه ای انجام می شود که از تماس با انسان و حیوانات اجتناب شود؟

 

AB.2.2.2

الزام قطعی

در صورت استفاده از سیستم های جمع آوری و دفع زباله رسمی، باید سوابق مستند مربوط به آن موجود باشد.

آیا از سیستم های رسمی جمع آوری و دفع زباله استفاده می شود؟

AB.2.2.3

الزام

در صورت وجود انبار ایمن، این انبار بایدبه منظور اثبات اینکه کلیه ظروف خالی مانند کیسه های پلاستیکی زباله، پیش از دفع ایزوله شده و افراد و حیوانات دسترسی محدود به آن دارند، مورد ارزیابی قرار گیرد.

آیا نگه داری ایمن ظروف خالی، تا زمان دفع،  امکان پذیر می باشد؟

AB.2.2.4

الزام قطعی

 دفع و امحاء ظروف مواد شیمیایی بایدمنطبق با ، تمامی مقررات محلی، منطقه ای و  باشد.

آیا تمام مقررات مربوط به دفع و امحاء ظروف و مواد بسته بندی، رعایت شده اند؟

AB.2.2.5

الزام قطعی

باید سوابق ستندی وجود داشته باشد مبنی بر این که مواد شیمیایی منسوخ از راه های مجاز رسمی دفع شده اند. در غیر این صورت، مواد شیمیایی منسوخ در جای امنی نگهداری و شناسایی می شوند.

آیا دفع مواد شیمیایی غیر قابل مصرف و زائد ، توسط یک پیمانکار  مورد تایید یا شرکت  تامین کننده، صورت می گیرد؟

در غیر اینصورت آیا دستور العمل مربوط به دفع مواد شیمیائی زائد طبق مقررات  وجود دارد؟

AB.2.2.6

 

 

حمل و نقل

AB.2.3

الزام

در زمان مصاحبه، کارکنان بایستی اطلاعات و آگاهی لازم را جهت پاسخگویی به سوالات داشته باشد ،

معیار پذیرش ارزیابی چشمی بعمل آمده است.

آیا شرایط ظروف شیمیایی پیش از حمل، مورد ارزیابی قرار می گیرند؟ بطور مثال، آیا نشتی ندارند، درب ها مطمئن می باشد ، برچسب محصول و دیگر اطلاعات، سالم و خوانا هستند؟

AB.2.3.1

الزام قطعی

در زمان مصاحبه، کارکنان بایستی اطلاعات و آگاهی لازم را جهت پاسخگویی به سوالات داشته باشد، معیار پذیرش ارزیابی چشمی بعمل آمده است.

آیا  مواد شیمیایی بالقوه مضر، به همراه افراد، حیوانات، محصولات مزرعه یا خوراک آبزیان، حمل نمی شوند؟

AB.2.3.2

 

 

کنترل آفات

AB.3

الزام قطعی

طرح مستند کنترل آفات و کنترل های مدیریتی مربوطه، بایدارزیابی شوند.

 

آیا مزرعه به منظور ریشه کن سازی هجوم، احتمال خطر هجوم آفات به داخل ساختمان ها، مکان های نگهداری ماهی ها و دیگر تجهیزات را، به حداقل می رساند؟ آیا بر روی یک طرح/نموداری از سایت، موقعیت واحد های کنترل آفات  و فعالیت های دیگری با ناحیه بیولوژیکی مشابه، مشخص شده اند؟

 

AB.3.1

الزام قطعی

سوابق بازرسی های کنترل آفات  و پیگیری

(های) اقدامات اصلاحی، بایدارزیابی شوند.

آیا گواهی های ثبت شده  بازرسی های کنترل آفات  و عات ضروری انجام گرفته، نگه داری می شوند؟

AB.3.2

الزام

قراردادها بایدارزیابی شوند.

آیا قرارداد کنترل آفات  با یک شرکت تخصصی معتبر منعقد شده است( یا روش های اجرایی  بایددر طرح سلامت دامپزشکی لحاظ شوند)؟

آیا در مکان های دور از دسترس به شرکت های تخصصی معتبر،پرسنل آموزش دیده که توانایی انجام این وظائف را داشته باشند وجود دارد؟

AB.3.3

الزام قطعی

واحد آبزی پروری بایدمورد ارزیابی قرار گیرد.

آیا برای جلوگیری از ورود آفات حیوانی، کلیه ورودی ها تا حد امکان و بطور مناسبی محافظت می شوند؟

AB.3.4

در صورت نیاز به آموزش ‌‌، ارزیابی و صدور گواهی شیلات با ما با شماره ۲۲۲۰۰۵۰۰ تماس بگیرید.

برای اطلاع از گواهی نامه های در صورت نیاز به آموزش ‌‌، ارزیابی و صدور گواهی شیلات با ما با شماره ۲۲۲۰۰۵۰۰ تماس بگیرید. اینجا کلیک کنید:گواهی ارگانیک، گواهی نامه GAP، گواهی نامه GACP، گواهی نامه Non-GMO (icsiran.com)

دیدگاه ها بسته شده است