ثبت و صدورگواهی کشاورزی توسط ACS Canada

KM
ایزو ۹۰۰۱ و ارتباط با نظام مدیریت ریسک بخش ۸
جولای 13, 2015
KM
ایزو ۹۰۰۱ و ارتباط با نظام مدیریت ریسک بخش ۹
جولای 16, 2015

ثبت و صدورگواهی کشاورزی توسط ACS Canada | Ics ایران

ACS CANADA CERTIFICATION -PRF

ممیزی ، ثبت و صدورگواهی کشاورزی گواهی ارگانیک، گواهی کشاورزی، گواهی غذایی توسط نهاد صدور گواهی ACS Canada

گواهینامه عمدتاً در مواقعى به کار مى رود که تولید کننده و مصرف کننده مستقیماً با یکدیگر در تماس نباشند. براى مثال دربازارهاى داخلی و بین المللى که مصرف کننده به راحتى نمى تواند ثابت کند محصول مورد نظر به روشى که تولید کننده اظهارمی‌کند تولید شده است، داشتن گواهینامه بسیار سودمند است.

ثبت گواهینامه در مجامع بین المللی کمک مى کند یک محصول از محصولات دیگر تمیز داده شود و این کمک خوبى براى تبلیغ محصول در بازار خواهد بود. گواهینامه، دسترسى به بازار را نیز آسان تر کرده است، و در برخى موارد منجر به افزایش قیمت هاى تولید کننده مى شود.

به‌طور کلی داشتن گواهى براى این است که نشان دهیم براى تولید محصول از روش هاى خاصى استفاده شده است یا محصول داراى ویژگى هاى خاصى مطابق با یک استاندارد است.

اهداف مورد نظر از دریافت گواهینامه های کشاورزی عبارتند از:

 1. دستیابی به امنیت و ایمنی غذایی
 2. به حداقل رساندن آلودگی فیز یکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی محصولات
 3. جلوگیری از تبعات و آثار زیان بار استفاده بی رویه از نهاده های شیمیایی برسلامت انسان و محیط
 4. استاندارد سازی فرایند تولید محصولات
 5. تولید محصولات گواهی شده سالم
 6. بسترسازی برای استقرار نظام پایش، گواهی و رهگیری محصولات کشاورزی
 7. ایمنی زیستی و حفاظت از محیط زیست در فعالیت های کشاورزی
 8. ارتقای بهداشت حرفه ای کشاورزی
 9. ارتقاء کیفیت بهداشتی محصول تولیدی
 10. بهبود راندمان مصرف و کاربرد کود و سموم کشاورزی
 11. پیش درمانی و صرفه جویی در مداوا و درمان بیمار یهای بیدار و پنهان به وجود آمده ناشی از‌مصرف بی رویه نهاد ه های شیمیایی بر سلامت انسان
 12. حمایت از بهره بردارانی که حدود مجاز استفاده از نهاد ه‌های شیمیایی را مراعات می‌کنند، با گواهی محصول تولیدی، جهت عرضه با قیمت بیشتر در بازار
 13. فرهنگ سازی و ترویج مبانی تولید محصول سالم جهت افزایش نگرش آحاد جامعه نسبت به کاهش این محصول و آشنایی آنها با کیفیت محصولات مختلف تولیدی .

آ سی اس  آمادگی دارد نسبت به ارزیابی و صدور گواهی ارگانیک، گواهی کشاورزی، گواهی غذایی در تمام حوزه های کشاورزی، اقدام نماید.برای اطلاع از گواهی نامه های کشاورزی و ارگانیک اینجا کلیک کنید:گواهی ارگانیک، گواهی نامه GAP، گواهی نامه GACP، گواهی نامه Non-GMO (icsiran.com)

در صورت نیاز با دفتر این شرکت در تهران با شماره های ۲۲۲۰۰۵۰۰ تماس حاصل نمایید.

برای اطلاعات بیشتر درباره آموزش ایزو ؛ گواهی ایزو مدیریت و کیفیت اینجا را کلیک کنید:گواهی ایزو؛ آموزش ایزو؛ ایزو ۹۰۰۱ ؛ایزو ۲۹۰۰۱؛ ایزو ۱۰۰۰۴؛ ایزو ۲۲۴۸۳ (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر درباره آموزش ایزو ؛ گواهی ایزو زیست محیطی اینجا را کلیک کنید:گواهی ۱۴۰۰۱ ،گواهی ایزو ، گواهی اکو ، گواهی زیست محیطی، گواهی سبز (icsiran.com)

برای اطلاع از آموزش ایزو ؛ گواهی ایزو صنایع غذایی اینجا کلیک کنید:گواهی ایزو ۲۲۰۰۰، گواهی HACCP، گواهی GMP (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های صادرات به روسیه اینجا را کلیک کنید:صادرات روسیه؛ استاندارد روسیه؛ گواهی EAC؛ گواهی GOST (icsiran.com)

دیدگاه ها بسته شده است