گواهینامه HSE – شایستگی و صلاحیت

GAP
گواهی شیلات؛ GAP شیلاتی-اصول مناسب آبزی پروری -۳
آگوست 27, 2014
گواهینامه HSE معتبر ACS و ارزیابی ریسک
سپتامبر 6, 2014

گواهینامه HSE – شایستگی و صلاحیت | Ics ایران

سازمان بایستی روش‌های اجرائی برای اطمینان از اینکه نیروی انسانی انتخاب شده، وظایف و فعالیت‌های بحرانی HSE مربوط به کار خود را بر اساس این روش به‌درستی انجام دهند برقرار نموده و در مسیر بهره‌گیری از توانائی‌های فردی بالا بردن مهارت از طریق کسب تجربه، کسب دانش، حرکت نمایند تا در مسیر اخذ گواهینامه HSE – شایستگی و صلاحیت با موفقیت عمل نماید. در واقع؛سیستم‌های اطمینان از صلاحیت بایستی در بدو استخدام و هنگام انتخاب شغل جدید چه توسط کارکنان شرکت و چه پیمانکاران بکار گرفته شود. بررسی صلاحیت کارکنان برای انجام وظایف بایستی بطور مستمر مد نظر قرار گرفته و در فواصل زمانی معین نیز مورد بازنگری و ارزیابی قرار گیرد. این بررسی‌ها در برگیرنده ملاحظات مناسب برای رشد فردی و آموزش‌های مورد نیاز برای کسب صلاحیت لازم برای تطبیق کارکنان؛ تغییر فعالیت‌ها یا تکنولوژی ( فرآیند ) می‌باشد.

۳-۴-۱- الزام کلی در  گواهینامه HSE

روش اجرائی برای اطمینان از صلاحیت افراد در مراحل اخذ گواهینامه HSE می‌تواند شامل موارد ذیل باشد:

تجزیه و تحلیل نظام‌دار برای تعیین الزامات مرتبط با وظایف محوله

 • ارزیابی عملکرد افراد در مقایسه با یک معیار معین (از پیش تعریف شده)
 • داشتن برنامه برای ارزیابی مجدد در فواصل زمانی معین
 • مستند نمودن ویژگی‌هائی از شایستگی فردی

۳-۴-۲- آموزش و آماده سازی برای دریافت گواهینامه HSE

شرکت بایستی یک روش اجرائی برای اطمینان و افزایش صلاحیت از طریق تعیین نیازهای آموزشی و فراهم نمودن آموزش‌های لازم برای تمامی پرسنل داشته باشد. آموزش می‌تواند بصورت دوره‌های رسمی و یا از طریق توسعه ساختار یافته در محیط کار باشد. طول مدت وقوع آموزش‌ها بایستی بگونه‌ای باشد که پس از آن اطمینان حاصل کنیم که به اهداف و خط‌مشی‌های شرکت دست خواهیم یافت و بایستی از حداقل‌های تعیین شده توسط مراجع قانونی در قوانین و مقررات مربوطه بیشتر باشد، سوابق این دوره‌ها نیز بایستی بدقت تهیه و تدوین گردیده، برنامه زمان‌بندی دوره‌های باز آموزی نیز تعیین گردد (بخش  ۶-۳)

محورهای (Sub – Element) آموزش و شایستگی و صلاحیت در مسیر اخذ گواهینامه HSE عبارتند از:

 • اجرایی نمودن خط‌مشی و اهداف استراتژی سازمان در مسیر اخذ گواهینامه HSE
 • اجراء برنامه‌های مدیریت عوامل بالقوه آسیب‌رسان و ریسک‌های مربوط به آنها
 • روش گزارش، تحقیق و تجزیه و تحلیل حوادث در مسیر اخذ گواهینامه HSE
 • برنامه‌ریزی دوره‌های آموزش بهداشت، ایمنی و محیط زیست برای کلیه سطوح مختلف سازمانی
 • اعضاء و تشکیل کمیته‌های HSE
 • روش‌های انجام کار، تعمیر و نگهداری بطریق ایمن و مطابق با استانداردها
 • ‌مرتبط با طب صنعتی کارکنان در مسیر اخذ گواهینامه HSE
 • ‌اصول پیشگیری و کنترل حریق در مسیر اخذ گواهینامه HSE
 • روابط بین بخشی و همچنین برون سازمانی
 • اصول پیشگیری از کلیه مخاطرات بهداشتی، ایمنی، زیست محیطی و کنترل هر یک
 • چگونگی کنترل اطلاعات و اسناد
 • تهیه مستندات مورد نیاز برای پیشبرد اهداف سیستم همچنین مواردی که تهیه آنها الزام قانونی دارد.
 • روش اجرایی مدیریت بحران و مقابله با وضعیت اضطراری
 • راه‌های ایجاد انگیزه و مداخله مؤثر کارکنان در مباحث بهداشتی. ایمنی و زیست محیطی
 • رابطه با ارائه‌کنندگان خدمات پشتیبانی نظیر بخش خرید تجهیزات، خدمات مشتری و محصولات، کنترل کیفیت
 • روش‌های انتخاب کارکنان بر اساس شایستگی‌ها و توانمندی‌های فردی
 • ‌بررسی موضوعات بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی خارج از محیط کار که بنوعی کارکنان و یا دیگر افراد را تهدید می‌کند.در مسیر اخذ گواهینامه HSE رعایت یکپارچگی فنی، طراحی و ساخت تسهیلات (انتخاب یک استاندارد معین برای انجام کارها).

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهینامه HSE اینجا را کلیک کنید: استاندارد HSE | خانه ایزو ایران (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های ایمنی و بهداشت شغلی اینجا را کلیک کنید:ایزو ۴۵۰۰۱ ، گواهی ایزو؛ آموزش ایزو (icsiran.com)

برای اطلاعات بیشتر درباره گواهی نامه های زیست محیطی اینجا را کلیک کنید:گواهی ۱۴۰۰۱ ،گواهی ایزو ، گواهی اکو ، گواهی زیست محیطی، گواهی سبز (icsiran.com)

دیدگاه ها بسته شده است