۴۵ دوره تخصصی ویژه مسولین فنی، مدیران و کارشناسان صنایع غذایی و آشامیدنی و صنایع تبدیلی

گواهی EAC روسیه – مواد غذایی
ژوئن 11, 2022
گزارش پایدار و GRI چیست؟
اکتبر 21, 2022

۴۵ دوره تخصصی ویژه مسولین فنی، مدیران و کارشناسان صنایع غذایی و آشامیدنی و صنایع تبدیلی | Ics ایران

دیدگاه ها بسته شده است