آموزش علوم نوین مدیریت

دوره های آموزش مدیریت نوین ویژه مدیران عامل، اعضای هیات مدیره ( مدیریت استراتژیک؛ مدیریت کارآفرینی؛ مدیریت دانش؛ طرح های تجاری BP؛ مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار BPR؛ مدیریت طرح های اقتضایی؛ مدیریت ریسک؛ مدیریت زنجیره تامین؛ مدیریت ریسک تجاری؛ مدیریت پایدار؛ مدیریت عملکرد؛ مدیریت ناب)

دوره های علوم توسعه پایدار Sustainability Development و ارزیابی و گزارش دهی ESG

دوره های علوم کیفیت، مدیریت کیفیت

دوره های علوم زیست محیطی، مدیریت زیست محیطی

دوره های علوم بهداشت و ایمنی مواد غذایی، مدیریت ایمنی مواد غذایی

دوره های علوم ایمنی و بهداشت شغلی ، مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

دوره های علوم کشاورزی و صنایع غذایی، سیستم مدیریت کشاورزی و صنایع غذایی.برای اطلاع از لیست دوره های آموزشی غذا و کشاورزی اینجا کلیک کنیددوره های آموزشی؛ کشاورزی غذایی (icsiran.com)

کلیه گواهی نامه های صادره آموزشی کانادایی از طریق وب سایت www.canadacerts.ca قابل ردیابی بوده و کدهای صادره برای هر گواهینامه منحصر بفرد می باشد. عدم امکان ردیابی گواهینامه آموزشی در این سایت به منزله عدم اعتبار گواهینامه کانادایی می باشد.

کلیه گواهی نامه های صادره آموزشی روسی از طریق وب سایت نهاد های صدور گواهی قابل ردیابی بوده و کدهای صادره برای هر گواهینامه منحصر بفرد می باشد. عدم امکان ردیابی گواهینامه آموزشی در سایت نهاد های صدور گواهی به منزله عدم اعتبار گواهینامه می باشد.

کلیه گواهی نامه های صادره آموزشی ملی از طریق این وب سایت قابل ردیابی بوده و کدهای صادره برای هر گواهینامه منحصر بفرد می باشد. عدم امکان ردیابی گواهینامه آموزشی به منزله عدم اعتبار گواهینامه می باشد.

تمامی دوره های آموزشی ما از نوع “آموزش کوتاه مدت ” بوده و گواهینامه های آموزشی صادره از آ سی اس گریت خاورمیانه، به عنوان گواهی‌نامه‏ های پایان دوره آموزشی ” گواهی‌نامه‏ هایی که‌ در پایان‌ هر یک‌ از دوره‌ها ی‌ آموزشی‌ کوتاه‌مدت‌ به‌ شرکت‌کنندگان‌ اعطا می‌گردد” شناسایی می شود. آ سی اس گریت خاورمیانه تاکید می نماید که این گواهی نامه ها از نوع دوم تحصیلی یا مهارتی نمی باشند.

طبق قوانین آ سی اس گریت خاورمیانه، گواهی نامه به مدت یک سال تقویمی از طریق این سایت قابل ردیابی است، لذا ضروری است دارندگان گواهینامه آموزشی، از صفحه مورد نظر که در آن مشخصات گواهینامه درج شده است پرینت اسکرین گرفته و آن را به عنوان ضمیمه گواهینامه نگهداری نمایند.

از تمامی شرکت کنندگان در دوره های آموزشی انتظار دارد اطلاعات کافی وآگاهی کامل از گستره کاربردی آموزشی گواهی نامه نوع اول “پایان دوره آموزشی ” داشته باشند و هرگونه بکارگیری عنوان “دوره های مهارتی یا تحصیلی” غیر مجاز و مغایر با قوانین و مقررات کشوری می باشد.این بیانیه بصورت رسمی در این سایت قرارداده شده و تمامی شرکت کنندگان و دارندگان گواهی نامه های آموزشی آ سی اس گریت خاورمیانه موظف هستند فقط از عنوان “گواهی پایان دوره آموزشی ” استفاده نمایند.