دوره های آموزشی

۱-ما؛ نماینده آموزشی ACS کانادا در ایران هستیم. اگر درخواست آموزش ایزو؛ آموزش مدیران و دریافت گواهی نامه آموزشی معتبر و قابل ردیابی بین المللی دارید ویا قصد مهاجرت دارید؛ یکی از بهترین گزینه ها دریافت گواهی نامه آموزشی از ACS کانادا می باشد.CanadaCerts |

۲- ما؛ نماینده آموزشی موسسه ACS Aja روسیه در ایران هستیم. اگر درخواست آموزش و دریافت گواهی نامه آموزشی واقعی و قابل ردیابی بین المللی داریدو یا قصد مهاجرت دارید؛ یکی از بهترین گزینه ها دریافت گواهی نامه آموزشی از ACS Aja روسیه می باشد.

۳- ما؛ همکار آموزشی موسسه تایید صلاحیت شده آموزشی W3 Solutionz امارات برای برای برگزاری دوره های سرممیزی سیستم های مدیریتی و OSHA در ایران هستیم.

۴-ما؛ موسسه تایید صلاحیت شده آموزشی از سازمان ملی استاندارد ایران و دارای مجوز برگزاری دوره های آموزشی از سازمان ملی استاندارد ایران هستیم.

۵- ما؛ موسسه تایید صلاحیت شده آموزشی از سازمان غذا و دارو- دانشگاه علوم پزشکی ایران و دارای مجوز برگزاری دوره های آموزشی از سازمان غذا و دارو برای مسولین فنی هستیم.آموزش مسولین فنی (icsiran.com)

در صورت نیاز به معادل سازی گواهی نامه های آموزشی خود و اخذ گواهی نامه آموزشی از نهاد صدور گواهی ACS کانادا با ما تماس بگیرید. در صورتی که قصد مهاجرت دارید گواهی نامه های آموزشی خود را از طریق ACS کانادا معادل سازی کنید.CanadaCerts |

سرفصل های دوره های آموزشی 

دوره های علوم نوین مدیریت ویژه مدیران عامل، اعضای هیات مدیره.

دوره های علوم توسعه پایدار Sustainability Development و ارزیابی و گزارش دهی ESG.

دوره های علوم کیفیت، مدیریت کیفیت.

دوره های علوم زیست محیطی، مدیریت زیست محیطی.

دوره های علوم بهداشت و ایمنی مواد غذایی، مدیریت ایمنی مواد غذایی.

دوره های علوم ایمنی و بهداشت شغلی ، مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی.

دوره های علوم کشاورزی و صنایع غذایی، سیستم مدیریت کشاورزی و صنایع غذایی.

برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید:آموزش ایزو، آموزش مدیران، گواهی آموزشی کانادا (icsiran.com)