مبانی استقرار سیستم مدیریت HSE-MSبخش اول
خرداد ۲۷, ۱۳۹۳
مبانی استقرار سیستم مدیریت HSE-MSبخش سوم
تیر ۹, ۱۳۹۳

مبانی استقرار سیستم مدیریت HSE-MSبخش دوم | Ics ایران

نگارش :دکتر شروین میرزاده -مدیر عامل ACS-ICS روسیه و CIS

عناصر اصلی نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

این مدل تشریح کننده یک نظام مدیریتی جامع است که عناصر اصلی آن در شکل نشان داده شده و برای استقرار خط‌مشی و اهداف بهداشت، ایمنی و محیط زیست که حذف و یا کنترل کلیه مخاطرات HSE است، بکار می‌رود.

 معرفی عناصر اصلی  HSE  MS:

۱- تعهد و رهبری                                                            Leadership & Commitment

به تعهد در سطوح مختلف از بالاترین تا پایین‌ترین رده  و فرهنگ حاکم در شرکت اشاره داشته، برای موفقیت نظام بسیار اساسی است .

۲- خط‌مشی و اهداف استراتژیک                                   Policy & Strategic objectives

بیان دیدگاه‌ها، مقاصد و خواسته‌های مدیریت، اصول عملکرد و اشتیاق ایشان نسبت به مسائل و موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست می‌باشد.

محورهای (Sub – Element) نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

محورها یا عناصر فرعی که غالباً در یک نظام مدیریت HSE بعنوان ابزارهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند تا با کنترل آنها بتوان به اهداف نظام دست یافت عبارتند از:

 • برنامه‌ریزی برای اجرایی نمودن خط‌مشی و اهداف استراتژی سازمان
 • تعیین ساختار سازمانی و مسئولیت‌های قابل اجرا توسط بخش‌های مختلف
 • ‌تعیین و اجراء برنامه‌های مدیریت عوامل بالقوه آسیب‌رسان و ریسک‌های مربوط به آنها
 • تعیین روش گزارش، تحقیق و تجزیه و تحلیل حوادث
 • تعیین و بررسی کلیه مباحث مرتبط با محیط زیست و فعالیت‌های شرکت یا سازمان
 • تعیین عناوین و برنامه‌ریزی دوره‌های آموزش بهداشت، ایمنی و محیط زیست برای کلیه سطوح مختلف سازمانی
 • تعیین پروانه‌های کار مورد نیاز و روش‌های اجرایی آنها
 • تعیین و فراهم نمودن زمینه مذاکرات مستقیم کارکنان و مدیریت در خصوص موضوعات مربوط به بهداشت، ایمنی و محیط زیست
 • تعیین اعضاء و تشکیل کمیته‌های HSE
 • تعیین روش‌های انجام کار، تعمیر و نگهداری بطریق ایمن و مطابق با استانداردها
 • ‌تعیین و بررسی موارد مرتبط با طب صنعتی کارکنان
 • ‌تعیین اصول پیشگیری و کنترل حریق
 • تعیین و تثبیت روابط بین بخشی و همچنین برون سازمانی
 • تعیین اصول پیشگیری از کلیه مخاطرات بهداشتی، ایمنی، زیست محیطی و کنترل هر یک
 • تعیین، تدوین و اجراء الزامات قانونی
 • تعین روش کار پیمانکاران
 • تعیین روش و چگونگی کنترل اطلاعات و اسناد
 • تعیین و تهیه مستندات مورد نیاز برای پیشبرد اهداف سیستم همچنین مواردی که تهیه آنها الزام قانونی دارد.
 • تعیین روش اجرایی مدیریت بحران و مقابله با وضعیت اضطراری
 • تعیین راه‌های ایجاد انگیزه و مداخله مؤثر کارکنان در مباحث بهداشتی. ایمنی و زیست محیطی
 • تعیین رابطه با ارائه‌کنندگان خدمات پشتیبانی نظیر بخش خرید تجهیزات، خدمات مشتری و محصولات، کنترل کیفیت
 • تعیین روش‌های انتخاب کارکنان بر اساس شایستگی‌ها و توانمندی‌های فردی
 • ‌تعیین و بررسی موضوعات بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی خارج از محیط کار که بنوعی کارکنان و یا دیگر افراد را تهدید می‌کند.
 • تعیین و رعایت یکپارچگی فنی، طراحی و ساخت تسهیلات (انتخاب یک استاندارد معین برای انجام کارها)
 • تعیین روش‌های مدیریت تغییر

ادامه دارد.

دیدگاه ها بسته شده است