برگزاری دوره ممیزی ایزو ۲۲۰۰۰ در سازمان غذا و دارو استان خراسان رضوی
بهمن ۳, ۱۳۹۳
در مورد استاندارد ایزو ۱۴۰۶۴ بیشتر بدانیم (۲)
بهمن ۴, ۱۳۹۳

صدور گواهینامه Integrated Crop Management (ICM)از ACS Canada | Ics ایران

هدف از مدیریت جامع تولید در کشاورزی، استقرار  سیستم مدیریت جامع واحد تولیدی، اصلاح یا تغییر روش‌های مدیریت تولید با تاکید بر تولید بیشتر با کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت محصولات  با بکارگیری دانش و آگاهی کشاورزی اکولوژیک، تجربیات بهره بردارن و تکنیک ها و یافته های تحقیقاتی جدید است. مهمترین شاخص برای این سیستم مدیریت جامع، سودمندی اقتصادی واحد های تولیدی در کشاورزی می‌باشد. بررسی ها و مطالعات محققان نشان می دهد که  ICM  توانایی تولید محصول خوب و کافی را دارد و را ه عملیاتی کردن آن نه از مواد تراریخته و غیره بلکه با روش‌های ساده مبتنی بر مواد طبیعی و تعادل های کشت بومی را داراست و با فرایند تولید در سیستم های مدیریت کیفیت  مانند:   ISO 20000-22000-9001,  HACCP سازگاری دارد.

این سیستم مجموعه الزامات و ارکان مربوط به نظام مدیریت جامع تولید محصولات کشاورزی مبتنی بر تجزیه و تحلیل مدیریت تولید  بر اساس دو استاندارد محصول و فرآیند است.

ارکان اصلی  این سیستم عبارتند از:

۱-      منابع تولید  شامل : آب، خاک، ابزار و  نهاده ها ی تولید و…

۲-      بهره بردارن و سامانه های تجربیات و دانش تولیدکنندگان (واحد های حقیقی و حقوقی )

۳-      تحقیقات (یافته ها و دستورالعمل های تحقیقاتی )

۴-      ترویج

۵-      آموزش

۶-       سرمایه  و بازار

۷-      روش های تولید

استقراراین سیستم با توجه به کنترل و  پایش موثر کلیه فرایند جامع تولید در سه مرحله:

‌أ.         قبل از مزرعه

‌ب.    داخل مزرعه

‌ج.      بعد از مزرعه انجام می شود.

شرکت ICS با تجربه ۱۷ ساله در امر آموزش و صدور بیش از هفتصد گواهی نامه ایزو ۲۲۰۰۰ در صنایع غذایی،  کشاورزی و ایزو آمادگی دارد با بکارگیری مجرب ترین کادر اجرائی و با سریعترین زمان در هماهنگی و انجام ممیزی خدمات ارزیابی خود را در شرکت های کشت و صنعت، برای صدور گواهینامه ICM ارائه نماید. در صورت نیاز با ما تماس بگیرید.

دیدگاه ها بسته شده است