ICS GROUP با همکاری سازمان FDA آمریکا گواهی نامه FDA-FCE-SID صادر می نماید.۲

ICS GROUP با همکاری سازمان FDA آمریکا گواهی نامه FDA-FCE-SID صادر می نماید.۱
سپتامبر 16, 2014
صدور گواهی نامه GAP از نهاد صدور گواهی ACS Canada
سپتامبر 18, 2014

ICS GROUP با همکاری سازمان FDA آمریکا گواهی نامه FDA-FCE-SID صادر می نماید.۲ | Ics ایران

سری یادداشتهای دکتر علی مبارکی – مدیر عامل گروه ICS-ACS

ضروری است اطلاعات مهمی برای شرکتهای صنایع غذایی و صنایع تبدیلی ارائه شود.متاسفانه انتقال غلط یا ناکافی اطلاعات به این قشر و مدیران و صاحبان صنایع باعث سردرگمی و یا بعضا تصمیم گیری های منجر به خسارت مالی گردیده است.

گواهی FDA چیست ؟ و چرا سازمانهای تولیدی و خدماتی باید FDA بگیرند؟

– بعد از واقعه یازده سپتامبر و پیش بینی ادامه حملات تروریستی اینبار با مخاطره صنایع غذایی ، تصمیم گیری شد کلیه شرکتها و موسسات تولیدی ، خدماتی غذایی شناسایی شوند.در این راستا سازمان FDA امریکا موظف شد مشخصات شرکتها را شناسایی و به آنها کد ۱۱ رقمی اعطا نماید.این کد در سایت FDAثبت می شود .نکته مهم ثبت این کد در FDA GOV.می باشد و در واقع FDA دولتی فقط وطیفه شناسایی و اعطا کد ۱۱رقمی را به عهده دارد.

اولین مرحله در صادرات به امریکا این است که سازمان ها باید قبلا کد ۱۱ رقمی را دریافت کرده باشند .

سئوال این است که ایا FDA GOVیا FDA دولتی گواهی نامه صادر می نماید :جواب خیر.

چه کسی گواهی صادر می نماید:سازمان غیر دولتی در امریکا وجود دارد به نام FDA Registrars که گفته می شود اکثر سهامداران آن بازنشستگان دولتی هستند .مسئولیت صدور گواهی به عهده FDA Registrars می باشد.

ادامه دارد.

 

دیدگاه ها بسته شده است