خدمات IT

شرکت ICS IT با هدف ايجاد یک مرکز کاملاً تخصصی در حوزه آموزش و صدور گواهینامه‌های معتبر و بین‌المللی برای استانداردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات تشکیل شده است.

این شرکت بعنوان یکی از اولین سازمانهای تائید شده توسط مرجع اعتبار بخشی بین المللی UKAS برای سیستم‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات بشمار می­آيد. آنچه که باعث افتخار و نقطه قوت این شرکت می‌باشد این است که کلیه ممیزین و مدرسین این شرکت ایرانی بوده و دارای تائید صلاحیت بین‌المللی برای آموزش و ممیزی کلیه استانداردهای حوزه فناوری اطلاعات می‌باشند.

از جمله مهمترین فعالیت‌های آموزشی و صدور گواهینامه این شرکت عبارتند از:

1- استانداردهای امنیت شبکه و اطلاعات (سری استانداردهای ISO 27000)

2- استانداردهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (استاندارد ISO 20000)

3- استانداردهای مدیریت استمرار کسب و کار (ISO 22301 / BS 25999)

4- سری دوره‌های متدولوژی ITIL) Foundation and Intermediate)

5- تست نرم افزار و صدور گواهینامه معتبر بین‌المللی و یا داخلی

6- استانداردهای فنی شبکه

7- سایر استانداردهای مورد تقاضای مشتریان