ICS ارزیابی و جوایز سبز

شرکت ICS/ACS انواع خدماتی که در حوزه ارزیابی و جوایز ارائه می دهد به شرح ذیل می باشد:

QUALITY AWARD

GREEN AWARD

GREEN INDUSTRY

GREEN RESTAURANT

ECO FRIENDLY

INNOVATION AWARD

ECO DESIGN

ECO SCHOOL

GREEN BANKING

برای اطلاعات بیشتر و نحوه ارزیابی و صدور جوایز سیستم های اکو و پایدار از نهاد صدور گواهی ACS کانادا به لینک زیر مراجعه فرمایید.

CanadaCerts