خدمات آموزشی

مجموعه ICS در طی بیش از 23سال فعالیت در ایران به شعار اساسی “آموزش ، محور توسعه ” پایبند بوده و سیستم آموزشی خود را به تمامی مناطق جغرافیایی کشور و در حوزه های مختلف فنی و مهندسی و مدیریت بسط داده است.

ما با تبعیت از ساختار استاندارد ایزو ISO 29990 ، اقدام به اجرای برنامه های آموزشی کوتاه مدت در محل دفتر ICS یا در محل مورد درخواست مشتری می نماییم.

تمامی دوره های آموزشی آکادمی ICS از نوع “آموزش کوتاه مدت ” بوده و گواهینامه های آموزشی صادره از ICS ، به عنوان گواهی‌نامه‏ های پایان دوره آموزشی " گواهی‌نامه‏ هایی كه‌ در پايان‌ هر يك‌ از دوره‌ها ي‌ آموزشي‌ كوتاه‌مدت‌ به‌ شركت‌كنندگان‌ اعطا مي‌گردد" شناسایی می شود. ICS تاکید می نماید که این گواهی نامه ها از نوع دوم تحصیلی یا مهارتی نمی باشد.

کلیه گواهی نامه های صادره آموزشی از طریق این وب سایت قابل ردیابی بوده و کدهای صادره برای هر گواهینامه منحصر بفرد می باشد. عدم امکان ردیابی گواهینامه آموزشی به منزله عدم اعتبار گواهینامه می باشد.

طبق قوانین ICS ، گواهی نامه به مدت دو سال تقویمی از طریق این سایت قابل ردیابی است، لذا ضروری است دارندگان گواهینامه آموزشی، از صفحه مورد نظر که در آن مشخصات گواهینامه درج شده است پرینت اسکرین گرفته و آن را به عنوان ضمیمه گواهینامه نگهداری نمایند.

از تمامی شرکت کنندگان در دوره های آموزشی انتظار دارد اطلاعات کافی وآگاهی کامل از گستره کاربردی آموزشی گواهی نامه نوع اول "پایان دوره آموزشی " داشته باشند و هرگونه بکارگیری عنوان "دوره های مهارتی یا تحصیلی" غیر مجاز و مغایر با قوانین و مقررات کشوری می باشد.این بیانیه بصورت رسمی در این سایت قرارداده شده و تمامی شرکت کنندگان و دارندگان گواهی نامه های آموزشی ICS موظف هستند فقط از عنوان "گواهی پایان دوره آموزشی " استفاده نمایند.