GLOBAL GAP کشاورزی

استاندارد GLOBAL GAP توسط یک سازمان خصوصی اروپایی تدوین شده است که مجموعه استانداردهای داوطلبانه برای صدور گواهینامه پروسه های تولید محصولات کشاورزی و آبزیان رادر سراسر جهان ارائه می نماید، اتحادیه اروپا با حمایت از استاندارد های تدوینی این سازمان و شرط ورود گذاشتن این مقررات نقش عمده ای را برای این سازمان ایفا کرد. (این تشکل خصوصی در شهر کلن آلمان واقع شده است)

هدف از استاندارد GGAP:

هدف از تدوین GLOBAL GAP در اتحادیه اروپا، تعیین نقاط کنترلی و معیارهای پذیرش برای تضمین یکپارچگی کلیه فعالیت های کشاورزی است. این استاندارد برای کلیه فعالیت های فارم های کشاورزی (زراعت و باغبانی، دامپروری، و آبزی پروری)  کاربرد دارد.

مزایای اخذ گواهینامه GGAP:

– جهانی شدن محصولات از طریق استاندارد بین المللی کشاورزی

– در نظر گرفتن نیاز مشتریان در کشاورزی

– تجاری نمودن کشاورزی

– فراگیری و مقبولیت محصولات کشاورزی (در ۱۰۰ کشور)

– حذف الزامات متعدد کشاورزی

– ترازیابی با سایر استانداردها و قوانین و تجربیات کشورها

– انطباق با سایر سیستم های مدیریت نوین

در صورت نیاز به ممیزی و صدور گواهی نامه GAP  و یا آموزش GAP با دفتر ما با تلفن ۲۲۲۰۰۵۰۰ در تهران تماس بگیرید.