صدور گواهی نامه GACP از نهاد صدور گواهی نامه ACS Canada

IPF در کشاورزی چیست ؟ICS چه خدماتی ارائه می دهد؟۱
سپتامبر 15, 2014
ICS GROUP با همکاری سازمان FDA آمریکا گواهی نامه FDA-FCE-SID صادر می نماید.۱
سپتامبر 16, 2014

صدور گواهی نامه GACP از نهاد صدور گواهی نامه ACS Canada | Ics ایران

GACP مجموعه ای از راهنمایی ها در ارتباط با برداشت و جمع آوری گیاهان دارویی است که هدف آن افزایش ایمنی موادغذایی و اجرای صحیح استانداردهای کمی و کیفی مواد خام گیاهی مورد استفاده در صنایع داروهای گیاهی، برای تولیدکنندگان گیاهان دارویی می باشد. استاندارد GACP در سال ۲۰۰۳ توسط سازمان جهانی بهداشت(WHO)، با همکاری بخش گیاهان دارویی نوشته و تدوین گردید و مخاطب آن کلیه دست اندرکاران گیاهان دارویی اعم از تولیدکننده، مصرف کننده و صنایع دارویی می باشد. در سال ۲۰۱۰ سازمان غذا و دارو (FAO) عملیات خوب جمع آوری گیاهان دارویی (GACP) را به صورت یک بسته کاربردی برای کلیه کشاورزان و جمع آوری کنندگان گیاهان دارویی پیشنهاد نمود.

مهمترین اصل در استاندارد GACP، بهداشت سیستم تولید از مرحله تهیه بذر و کشت آن تا مرحله جمع آوری و فرآوری می باشد.

شرکت ICS در چهار مرحله  خدمات استقرار اصول GACP  را ارائه می نماید:

  1. جلوگیری از آلودگی گیاه دارویی و کاهش خسارت به ماده موثره دارویی در زمان جمع آوری، برداشت و نگهداری
  2. تلاش در جهت بهبود مواد موثره دارویی
  3. پایش روشهای جمع آوری و فرآوری گیاه دارویی
  4. مستندسازی و قابلیت ردیابی محل تولید گیاه دارویی و …
  5. صدور گواهی نامه GACP از نهاد صدور گواهی نامه ACS Canada

دیدگاه ها بسته شده است