صدور اپروال مدیریت جنگل بر اساس استاندارد FSC

 صدور گواهینامه مدیریت جنگل بر اساس استاندارد FSC از نهاد صدور گواهی نامه ACS Canada

هدف از استانداردFSC   توسعه، حمایت و ترویج استانداردهای بین المللی، ملی و استانی در راستای ترویج حمایت از محیط زیست، رعایت حقوق بهره برداران و برداشت اقتصادی قابل دوام است.

که در سالیان اخیر با توجه به اهمیت این موضوع و تاثیرات منفی و بروز مشکلات زیست محیطی حاصل از فعالیتهای صنعتی مورد توجه جدی سازمانهای بین المللی قرار گرفته است. مجموعه های دارای این استاندارد از مزایای رقابتی نسبت به سایر رقبا و جلب اطمینان مشتریان و همچنین مزیت هماهنگی با قوانین ملی و بین المللی برخوردار می‌باشند.

موارد ذیل ازجمله الزامات سیستم FSC می‌باشد:

 1. رعایت قوانین و اصول ملی
 2. بررسی طرح مدیریت منطقه مورد بهره برداری
 3. بررسی شرایط در نظر گرفته شده برای رعایت حقوق مردم بومی
 4. بررسی شرایط کارکنان و کارگران از نظر حقوق، آموزش و …
 5. بررسی روش های بهره برداری از جنگل
 6. بررسی اثرات زیست محیطی بهره برداری
 7. بررسی طرح  مدیریت و شیوه اجرایی در منطقه مورد بهره برداری
 8.  بررسی نحوه نظارت، پایش و ارزیابی شرایط منطقه مورد بهره برداری
 9.  بررسی روش‌های نگهداری و حفاظت از جنگل
 10.  بررسی روش های احیاء جنگل

مزایای کلی استقرار سیستم FSC

 1. بهبود مدیریت جنگل
 2. ترویج بالاترین و بهترین روش استفاده از منابع جنگلی
 3. کاهش آسیب به محیط زیست و تولید پسماند
 4. اجتناب از برداشت بیش از حد
 5. شفافیت فرایند ها و شاخص ها
 6. ایجاد اطمینان و اعتماد در درون سازمان (رده های مدیریتی و کارکنان)
 7. ایجاد اطمینان و اعتماد در برون سازمان (مشتری)

شرکت ICS آمادگی دارد نسبت به ارزیابی، آموزش و صدور گواهینامه FSC اقدام نماید.

در صورت نیاز با دفتر این شرکت در تهران با شماره های ۲۲۲۰۰۵۰۰ تماس حاصل نمایید.