گواهینامه رعایت استانداردهای بهداشت کشاورزی GHAP

گواهینامه رعایت استانداردهای بهداشت کشاورزی (GHAP (Good Health and Hygiene in Agriculture Practice

 

بخش بزرگی از جمعیت کشور ما به شغل کشاورزی اشتغال دارند که نیازمند رعایت برنامه های بهداشتی در محل کار اعم از مزرعه، گلخانه، دامداری، مرغداری و…. می‌باشد. یکی از دلایل بالا بودن آمار بیماری‌ها از جمله سرطان در تولیدکنندگان کشاورزی را می‌توان عدم رعایت اصول بهداشت و ایمنی دانست که رعایت نمی‌شود. از جمله خطراتی که سلامت کشاورز و خانواده وی را  تهدید می کند،  شامل موارد زیر می‌شود :

 1. مواجهه با عوامل بیولوژیکی
 2. بیماریهای مشترک انسان و دام
 3. استفاده نامناسب از انواع سموم، آفت کشها و مواد شیمیایی  مختلف
 4. استفاده از ادوات و ماشین آلات کشاورزی

  برای دست یافتن به توسعه پایدار در بخش کشاورزی، باید به وضعیت بهداشتی کشاورزان توجه کافی شود تا همزمان با رشد کمی و کیفی کشاورزی، با رعایت استانداردهای بهداشت کشاورزی، سلامت تولیدکنندگان محصولات نیز در برابر مخاطرات محیط کار، حفظ شود. مطمئنا رعایت استاندارد بهداشت کشاورزی ، اقدامی موثر در راستای:

 • ارتقای سلامت کشاورزان
 • پیشگیری از بروز حوادث وبیماریهای شغلی
 • ایجاد محیط کار سالم
 • بهبود کیفیت و تولید  محصولات کشاورزی سالم
 • کاهش هزینه ها به دلیل رعایت موارد ایمنی
 • افزایش انگیزش بین کارگران و کشاورزان
 • استاندارد کردن روشهای اجرایی و مدیریتی بهداشت
 • و در نهایت ارتقاء سطح سلامت مشتری و جامعه است.

بخش‌های ذیل می‌ توانند گواهینامه رعایت استاندارد بهداشت را دریافت نمایند:

•  زارعین (مزارع)

• باغبانان (باغات)

• دامداران (دامداریها)

•  مرغداریها

•  گلخانه ها  و مجتمع های کشت وصنعت

•  شیلات

شرکت ICS Group به عنوان نماینده ICS کانادا، آمادگی دارد با بکارگیری مجرب ترین کادر اجرائی و با سریعترین زمان در هماهنگی و انجام ممیزی خدمات ارزیابی خود را برای صدور گواهینامه بین المللی رعایت استاندارد بهداشت کشاورزی یا GHAP  ارائه نماید.