خدمات کشاورزی

اهمیت اخذ گواهینامه محصولات کشاورزی

گواهي محصولات کشاورزی نشان مي دهد كه در فرايند توليد محصول، شاخص هاي زيست محيطي، کیفیت،‌ فرایند صحیح تولید، ساختار و شرایط خوب کاری برای تولید کنندگان در مراحل تولید تا مصرف رعايت شده است. اعتماد بخشی و تضمین سلامت محصولات و فرآورده‌هاي غذايي مورد مصرف جامعه در هر کشور مهمترین شاخص ارتقای بهداشت اجتماعی است. با توجه به جمعیت رو به افزون دنیا در هزاره سوم، پایداری در شاخص های امنیت و سلامت غذا و تعیین استراتژی برای دستیابی به این هدف، مهمترین چالش دولت هابه شمار می رود. دراکثر کشورها تولید، عرضه و واردات مواد غذایی تحت کنترل نظام گواهي که مجموعه ای از دستور العمل ها، استانداردها، مقررات، سازمان و فرایند حقوقی، اجرایی و کنترلی است، صورت مي گيرد. براي ايجاد اعتماد در مصرف كنندگان درخصوص كيفيت و سلامت محصولات و فراورده هاي كشاورزي، سيستم و مقررات متنوعي با عنوان كلي نظام گواهي محصولات كشاورزي حاكم است. استقرار نظام گواهی، معمولا در قالب استانداردهاي بین المللی، منطقه ای یا قوانین ملی جهت کنترل کیفیت با هدف تضمین سلامت محصولات برای مصرف کنندگان اعمال می شود.

محصولات گواهی شده

تولیدات و فرآورده هاي كشاورزي و دامي هستند که سلامت آنها به صورت کتبی تحت راهنمایی و کنترل مقررات معتبری تضمین شده است. این محصولات ماحاصل اعمال مقررات اجباری ایمنی غذا و یا گواهی ها و برنامه های مديريتي داوطلبانه مانند ارگانیک، عمليات خوب کشاورزی و غیره می باشند. در تولید اين محصولات با تاكيد بر تولید مبتني بر كشت بوم، تغديه و حاصلخيزي مناسب، روش هاي پيشگيري، فنون مدیریت تلفيقي و رعایت ضوابط بهداشتی، عوامل زيان آور شیمیایی محيطي و بهداشتي مانند سموم صنعتی ،عناصر سنگين، فلزات، مايكوتوكسين ها حذف شده و يا در آستانه حد مجاز می باشد. در اين برنامه ها توليد محصول با حفظ شاخص های محيط زيست و در برخی موارد با رعایت اصول اجتماعی صورت می گیرد.

مزاياي اخذ گواهینامه کشاورزی

اطمينان خاطر به تولید کننده از نظر انطباق كليه مراحل تولید محصول (کاشت، داشت و برداشت) در مقايسه با مقررات تعيين شده (بسته به نظر تولیدکننده، در انتخاب استاندارد GAP، IPM ، Organic ، Natural و …) می باشد.

دریافت کنندگان گواهينامه های بين المللي و ملی از مزایای حضور در بازارهاي جهاني، صادرات كالا، افزايش فروش و رضايت هر چه بيشتر مصرف کننده برخوردار می شوند.

اطمينان خاطر به مشتريان داخل و خارج كشور مبني بر اطمينان از سلامتي و بهداشت محصولات کشاورزی از طريق درج آرم و لوگوي مراجع صدور گواهي بر روي محصولات.

بازاريابي و تبليغات وسيع منطقه اي و بين المللي با استفاده از لوگوي گواهی محصول.

اختصاص كد خاص و درج نام تولید کننده در ليست تولیدکنندگان دارنده گواهي محصول و امكان حضور مؤثر در بازارهاي بين المللي و صادرات كالا.

صدور گواهینامه استاندارد کشاورزی بخش های زیر را در بر میگیرد:

باغات (میوه های گرمسیری، میوه های سردسیری، گل و گیاهان زینتی، میوه های جنگلی و سایر محصولات باغی)

محصولات گلخانه ای

صنایع تولید نهاده های کشاورزی ( بذر، نهال، کود، کنترل کننده های آفات و بیماری های گیاهی، ورمی کمپوست و …)

تولیدات و فرآورده های دامی (طیور، گاو و گوسفند، زنبور عسل و …)

شیلات (ماهیان سردآبی و گرمآبی و …)

صنایع تولید داروهای گیاهی و آرایشی بهداشتی (افشره، عصاره، روغن های گیاهی، عرقیات گیاهی و سایر اشکال دارویی گیاهی)

صنایع تولید مواد غذایی و خوراکی یا صنایع تبدیلی

صنایع وابسته به کشاورزی (پوشاک ارگانیک، …)

استانداردهای انتخابی محصولات کشاورزی که می تواند جداگانه و یا به صورت یک بسته استانداردی برای واحد تولیدی پیشنهاد شود، شامل موارد زیر می باشد:

گواهینامه استاندارد کاربرد مواد زیستی

Certification of Bio‐Products

محصولات کشاورزی ارگانيك 

(Organic)

گواهینامه محصولات سبز یا سازگار با محیط زیست

Eco-friendly

محصولات کشاورزی طبیعی

(Natural )

گواهینامه ESL صنایع لبنی

Extended Shelf Life

IPM محصولات کشاورزی با مدیریت تلفیقی آفات

(Integrated Pest management)

غذاهای فراسودمند، غذا داروها یا غذاهای عملگرا

Functional Food

GAP محصولات کشاورزی با عملیات خوب کشاورزی

(Good Agriculture Practice)

GMP کارخانجات تولیدکننده داروهای گیاهی

GMP کارخانجات خوراک دام و طیور

گواهینامه مدیریت جنگل بر اساس استاندارد

(FSC (Forest Stewardship Council

GSP روش خوب انبارداری

(Good Storage Practice)

عملیات خوب کشاورزی گیاهان دارویی 

GACP

گواهینامه Type approval و CE Mark

محصولات نانوتکنولوژی

گواهینامه بانکداری سبز

Green Banking

GDP روش خوب توزیع

(Good Distribution Practice)

عملیات خوب زنبورداری GBP

 (Good Beekeeping Practices)

عملیات خوب دامداری

(GDP (Good Dairy Farming Practices

کلينيک‌های گياه پزشکی

(Good Plant Health Clinic Practice)

عملیات خوب مرغداری

(GPP (Good Poultry practices

 گواهینامه مدارس زیست محیطی

ECO-School

گواهینامه رعایت استانداردهای بهداشت کشاورزی

 GHAP