صدور گواهی نامه GMPکارخانجات خوراک دام و طیور از ACS Canada

صدور گواهینامه GMP کارخانجات خوراک دام و طیور توسط ACS Canada

با روند جهانی شدن اقتصاد و تشکیل زنجیره های اقتصادی به هم پیوسته در تمامی عرصه های تولید ازجمله خوراک دام و طیور، ضرورت دستیابی به اصول کلی و جامع ناظر بر تولید به امری مهم بدل شده است. با توجه به تاثیر کیفیت خوراک دام و طیور در ایمنی غذای انسان به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفته است، لزوم بکارگیری استانداردهای کیفیت خوراک دام و طیور، بیشتر احساس می‌شود و رعایت استاندارد GMP تولید خوراک دام و طیور، دروازه ورود به بازارهای جهانی، منطقه ای و رقابت در تجارت داخلی و خارجی است.

در این ارتباط، استاندارد GMP (Good Manufacturing Practice) یا عمل صحیح تولید با رعایت استانداردهای کیفی خوراک دام و طیور، در برگیرنده اصولی است که مقدمه ای برای تضمین کیفیت و سلامت محصول در تمامی عرصه های تولید می باشد و ایمنی غذای انسان را افزایش می ‌دهد.

استاندارد GMP، منطبق با تولید خوراک دام و طیور در انطباق با استاندارد FDAامریکای شمالی ، کلیه نیازمندی‌های بهداشت و سلامت زنجیره مواد غذایی اعم از مواد اولیه و افزودنیها و محصول نهایی را درنظر گرفته و با گردآوری مجموعه ای از GMP و سیستم HACCP (آنالیز مخاطرات و کنترل نقاط بحرانی) در یک جا، قوانین کاربردی را در زنجیره تغذیه دام، ارائه نموده است.

شرکت ICS آمادگی دارد نسبت به ارزیابی، آموزش و صدور گواهینامه GMP واحدهای تولید خوراک دام و طیور اقدام نماید.

در صورت نیاز با دفتر این شرکت در تهران با شماره های ۲۲۲۰۰۵۰۰ تماس حاصل نمایید.