پروتکل GHG)Greenhouse Gas Protocol) و مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای (۸)

ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ و ارتباط با نظام مدیریت ریسک ISO 9001:2015 بخش ۶
ژوئن 20, 2015
صدور گواهینامه محصولات سبز یا سازگار با محیط زیست Eco-friendly توسط ACS Canada
ژوئن 29, 2015

پروتکل GHG)Greenhouse Gas Protocol) و مدیریت انتشار گازهای گلخانه ای (۸) | Ics ایران

سری یادداشت هایی از مهندس فضل اله کامیاب مدیر پروژه های کیفیت ساختمانی و ارزیاب زیست محیطی ICS

شناسایی و محاسبه میزان انتشار گازهای گلخانه ای  (Identifying and calculating GHG emissions)

جهت محاسبه و اندازه گیری میزان انتشار گازهای گلخانه ای مراحل زیر باید به انجام برسد:

۱-  شناسایی منابع انتشار گازهای گلخانه ای

۲-  انتخاب روش محاسبه (calculation approach)

۳-  جمع آوری داده ها و انتخاب فاکتورهای انتشاری

۴-  بکارگیری ابزار محاسبه

۵-  برگرداندن و تبدیل (roll – up) اطلاعات از سطح عملیاتی به سطح سازمانی

۱- در مرحله شناسایی منابع تولید گازهای گلخانه ای ، موارد زیر مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرند:

–         احتراق تجهیزات ثابت (stationary combustion) مانند؛ احتراق سوخت در بویلرها، کوره ها و مشعل ها، توربینها ، موتورها و دودکشها

–         احتراق تجهیزات متحرک  (mobile combustion)مانند؛ اتومبیل، کامیون، اتوبوس، ترن، هواپیما، قایق، کشتی، بارج، تانکر و غیره

–         انتشار گازهای حاصل از فرآیندها (process emission) ، در این خصوص می توان به مواردی از انتشار گازهای گلخانه ای در فرآیندهای شیمیایی و فیزیکی مانند؛ CO₂  ایجاد شده در واکنش کلسیناسیون تولید سیمان یا CO₂  تولیدی در فرآیند کراکینگ کاتالیستی محصولات پتروشیمی یا گاز PFC حاصل از ذوب آلومینیم و غیره اشاره نمود

–         نشتی گازهای GHG (Fugitive emission) مانند؛ نشتی در اتصالات، واشرها، پکینگ و غیره ، یا نشتی های ناشی از عملیات تصفیه فاضلاب، برجهای خنک کننده یا تجهیزات بکار رفته در فرآیندهای گازی

هر کسب و کاری دارای فرآیندها و محصولات یا خدمات خاص خود می باشد که انتشار گازهای گلخانه ای را بطور مستقیم یا غیرمستقیم و در قالب یک یا چند مورد از حالات چهارگانه بالا خواهد داشت لذا پس از شناسایی منابع فوق می بایست با تفکیک موارد مستقیم از غیرمستقیم و رعایت ارتباط آنها به هر یک از حوزه های یک تا سه (scope) مراتب را جهت اقدام بعدی آماده نماید. بدیهی است اولویت اول مربوط به انتشار گازهای حوزه یک می باشد. باید توجه داشت که انتشار گازهای گلخانه ای فرآیندها محدود به صنایع خاصی مانند؛ نفت و گاز ، آلومینیم ، سیمان و غیره بوده و بیشتر انتشارات GHG در صنایع ، مربوط به تولید برق و انرژی می شود. همچنین در سازمانهای با ماهیت دفتری بیشترین توجه به ایاب و ذهاب و سوخت وسایل نقلیه و یا تامین انرژی تجهیزات تهویه مطبوع و مانند آن می گردد. تجربه نشان داده است که شرکتها در تعیین و شناسایی منابع انتشار گازهای گلخانه ای خود به مواردی برمی خورند که ممکن است در نگاه اول چشمگیر نباشد.

اولویت دوم شناسایی و تعیین منابع انتشار GHG حوزه دو است که مربوط به خرید و تامین انرژی، برق، حرارت و بخار می باشد و تقریبا تمام مراکز، این بخش از انتشار گازهای گلخانه ای را در حد قابل توجهی دارند.

اولویت آخر که کاملا اختیاری و غیر اجباری بوده، انتشار گازهای گلخانه ای حوزه سه یا آن بخش از گازهای منتشره غیرمستقیم مرتبط با موارد چهارگانه بالا که در شرایط؛  بالادستی و پایین دستی، برونسپاری، اجاره ای و غیره بروز میکند می باشد.

ادامه دارد.

دیدگاه ها بسته شده است