صدور گواهینامه محصولات سبز یا سازگار با محیط زیست Eco-friendly توسط ACS Canada
ژوئن 29, 2015
ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ و ارتباط با نظام مدیریت ریسک ISO 9001:2015 بخش ۷
جولای 10, 2015

ممیزی و صدور گواهی ۵S از ACS Canada | Ics ایران

استاندارد ساماندهی محیط از جمله سیستم‌هایی است که طبق نظر بسیاری از صاحبنظران، پایه اولیه و سنگ بنای سایر سیستم‌های کیفیتی و بهره وری است.

 S5 در حقیقیت ۵ اصل برای دستیابی به یک محیط کار با کیفیت است که بعد از جنگ جهانی دوم در ژاپن توسعه یافت و شامل هزاران کار کوچک است که باید تمامی پرسنل در آن مشارکت داشته باشند و هر کسی به سهم خود همت کند. اصولی که حاصل نبوغ واستعداد ژاپنی ها نیست، بلکه ایده اولیه این سیستم از روشKeeping House  آمریکایی گرفته شده است.

ژاپنی ها ایده اولیه را از آمریکایی ها گرفته و بر اساس فرهنگ خود آن را در قالب پنج اصل ارائه کردند:

  1. سامان دهی                           (Seiri)  cleaning up
  2. نظم و ترتیب             Keep in good order ( (Seiton
  3. پاکیزه سازی                  (Seiso)  Clean Sweeping
  4. استاندارد سازی (Seiketsu) Standardizing
  5. انظباط و فرهنگ ساماندهیDiscipline      (Shitsuke)

دامنه کاربرد استاندارد S5 شامل:

ü     کلیه صنایع و بنگاههای اقتصادی شامل کارخانجات، صنایع تبدیلی و تکمیلی و …

ü     سازمانها، محیط‌های ادرای، ساختمانها و تأسیسات، بیمارستانها، سازمانها، مدارس، شهرداری، ….

 می‌‌شود که نه تنها در حفظ ایمنی و بهداشت محصول، بلکه در آراستگی محیط کار و کارکنان، در زیبا سازی محیط و صرفه جویی در فضا و مکان، نقل و انتقال و جا به جایی مواد، کاهش ضایعات و دو باره کاری ها و…… کاربرد دارد.

 هدف از اجرای نظام آراستگی یا استاندارد S5 رسیدن به :

        ·            ایمنی و بهداشت بیشتر

        ·            بهره وری بالاتر

        ·            صرفه جویی در هزینه ها

        ·            افزایش کیفیت و پیشگیری از نقص‌ها

 در محیط هایی که با اجرای نظام آراستگی  S5مدیریت می شوند، اشیا زاید و غیر ضروری وجود ندارد و اقلام موجود با نظمی خاص مرتب می شوند و این امر تا حد زیادی موجب صرفه جویی و ایمنی محیط خواهد شد.

 اجرای منظم مراحل نظام آراستگی محیطی پاکیزه وبهداشتی رافراهم می آورد و از همه مهم‌تر تلاش برای ایجاد عادت های صحیح درکارکنان مهم ترین عامل درتحقق محیط های آراسته است واین مهم دراجرای بند پنجم حاصل خواهدشد، یعنی وجودمحیطی سامان یافته ازلوازم تولید یاارائه خدمات باکیفیت است.

 شرکت  ICS آمادگی دارد نسبت به ارزیابی و صدور گواهینامه  ۵S در کلیه واحدهای تولیدی و غیرتولیدی اقدام نماید. در صورت نیاز با دفتر این شرکت در تهران با شماره های ۲۲۲۰۰۵۰۰  تماس حاصل نمایید.

دیدگاه ها بسته شده است