ممیزی و صدور گواهی نامه ISO29001 (ایزو ٢٩٠٠١ ویرایش سال ۲۰۲۰ میلادی) توسط نهاد بین المللی صدور گواهی ACS ای سی اس امریکا و کانادا

ممیزی و صدور گواهی نامه ISO 19650 صنعت ساختمانی برای اولین بار در ایران
دسامبر 30, 2020
ممیزی و صدور گواهی نامه بانکداری سبز ( Green Banking ) از نهاد صدور گواهی ACS کانادا
ژانویه 2, 2021

ممیزی و صدور گواهی نامه ISO29001 (ایزو ٢٩٠٠١ ویرایش سال ۲۰۲۰ میلادی) توسط نهاد بین المللی صدور گواهی ACS ای سی اس امریکا و کانادا | Ics ایران

ممیزی و صدور گواهی نامه ایزو ٢٩٠٠١ ویرایش ٢٠٢٠ توسط نهاد بین المللی صدور گواهی ACS ای سی اس امریکا و کانادا .

هدف اصلی از این استاندارد و ویرایش ٢٠٢٠ ، انطباق استانداردسیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی با الزامات ایزو ٩٠٠١:٢٠١۵ می باشد و سازمان جهانی استاندارد “ایزو” در سال ٢٠٢٠ استاندارد ٢٩٠٠١ جدید را بر خواسته های ایزو ٩٠٠١ و ایزو ٩٠٠٠ و بر مبنای ٧ اصل سیستم مدیریت کیفیت ، ویرایش نمود . ٧ اصل بکار رفته در ویرایش استاندارد شامل تمرکز بر مشتری ، رهبری ، مشارکت پرسنل ، نگرش فر آیندی ، بهبود ، تصمیم گیری بر مبنای شواهد (عینی) و مدیریت ارتباطات می باشد.
مفاهیم (quality specification level(QSL و مفاهیم و تعاریف competence catalogue و competence profile و proficiency level وinspection and test planبازتعریف شده و الزامات ریسک و مدیریت ریسک در صنایع نفت و گاز طبیعی و پتروشیمی تعریف شده است .
نهاد بین المللی صدور گواهی ای سی اس از امریکا و کانادا با انجام مطالعات و تهیه چک لیستها و دوره های بازآموزی ممیزین این صنعت ، آماده ممیزی و ثبت و صدور گواهی نامه ایزو ٢٩٠٠١ ویرایش ٢٠٢٠ می باشند . تلفن تماس با دفتر تهران ٢٢٢٠٠۵٠٠-٠٢١ .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.