بخش چهارم الزامات مدیریت انرژی ایزو ISO 50001
آبان ۱۶, ۱۳۹۴
صدور گواهی استاندارد سیستم مدیریت دارایی ISO 55000از ACS Canada
آبان ۲۵, ۱۳۹۴

استاندارد مقابله با رشوه خواری ISO 37001 | Ics ایران

رشوه یکی از بزرگترین چالش ها در توسعه بین المللی و فقرزدایی است که پیامدهای آن می تواند برای اقتصاد، زیرساخت‌ها، بهداشت، آموزش، کیفیت و ایمنی مصیبت بار باشد. طی ۱۵ سال گذشته، بسیاری از کشورها در سطح ملی و بین المللی تلاش نموده اند تا با معضل رشوه خواری مقابله کنند. معاهدات امضا شده و قوانین ارتقاء یافته و بسیاری کشورها جرائم مربوط به رشوه را تحت تعقیب قانونی قرار می دهند.

در سطح سازمانی، رشوه بر رسیدگی و اجرای قرارداد اثر گذاشته، قیمت و ریسک را نیز افزایش می دهد. یکی از راه هایی که می تواند به سازمان ها در مواجه با این موضوع کمک کند، اجرای مدیریت ضد رشوه است.

 چگونه سازمان ها می توانند با رشوه بجنگند؟

 ایزو در حال کار برروی استاندارد ISO 37001 در زمینه مدیریت ضد رشوه است تا به سازمان های کوچک و بزرگ در بخش های دولتی و خصوصی، در کشورهای مختلف برای ممانعت از رشوه خواری کمک کرده و فرهنگ کسب و کار اخلاقی را ارتقا بخشد. این استاندارد مقیاس ها و کنترل های ضد رشوه را تعیین کرده و شامل دستورالعمل اجرایی آن می باشد و شامل چگونگی موارد زیر است:

 1. پذیرش و ارتباط برقرار کردن با خط مشی ضد رشوه
 2. تضمین مسئولیت پذیری از سوی مدیریت عالی
 3. برگزیدن یک مدیر یا مرئوس مسئول برای مدیریت ضد رشوه
 4. آموزش پرسنل
 5. برعهده گرفتن ارزیابی های ریسک رشوه به صورت دوره ای و تلاش برای انجام بهینه پروژه
 6. اجرای بررسی و کنترل پرسنل به منظور پیشگیری از رشوه
 7. کنترل کردن هدایا، ضیافت ها، اهدای مالی و موارد مشابه برای اطمینان از اینکه این موارد با هدف خراب کردن افراد نیست
 8. درخواست از همکاران کسب و کار برای تعهد به ضد رشوه بودن
 9. اعمال کنترل های مالی برای کاهش ریسک رشوه
 10. اجرای کنترل های غیرمالی بر خرید و بازرگانی
 11. تهیه رویه های گزارش دهی محرمانه
 12. تعیین فرایندی برای تحقیق و مقابله با موارد مشکوک یا بالقوه رشوه خواری

دیدگاه ها بسته شده است