خدمات آموزشی عمومی طراحی و ساخت

شرکت ICSبا تجربه ۲۳ساله خود در صنعت غذای کشور ، صنعت آرایشی و بهداشتی و تجربه ارزیابی و ممیزی صدها شرکت ایرانی،خدمات ویژه ای به متقاضیان در طراحی و ساخت های صنعتی، غذایی، آرایشی و بهداشتی ارائه می نماید.

مهمترین دلیل ایجاد این خدمات عبارتست از:

– جلوگیری از دوباره کاری و تحمیل هزینه های فراوان به صاحبان و مالکان پروژه ها.تقریبا مالک یا صاحب پروژه ای یافت نمی شود که از مشکلات طراحی و ساخت مجموعه خود، شکایت نداشته باشد.

– ایجاد ارتباط فنی مناسب بین استاندارد ها و الزامات ساخت در هر صنعت با استاندارد های ساختمانی.

– هر محصول استاندارد شرایط خاص تولید خود را دارد و ما ارتباط طراحی و ساخت با این استاندارد های فنی بین المللی و ملی را برقرار می کنیم.

– ایجاد سیستم نظارتی دائمی بر طراحی و ساخت منطبق با استاندارد های کاری.

آز آنجائیکه ICS ایران در بیش از دو دهه فعالیت در طراحی و ساخت کارخانجات نقشی به سزا در نظارت بر ساخت و اجرا داشته است ، در حال حاضر این توانمندی باعث هم افزایی گردیده است.در صورت نیاز به استفاده ااز خدمات آموزشی  با شماره ۲۲۲۰۰۵۰۰ در تهران تماس بگیرید.