صدور گواهینامه Gluten Free توسط ACS Canada
آگوست 22, 2015
صدور گواهی نامه غذاهای فراسودمند، غذا داروها یا غذاهای عملگرا (Functional Food) توسط ICS
سپتامبر 6, 2015

مدارس زیست محیطی ECO-School – بخش (۳) | Ics ایران

اگر مدرسه تمایل به محیط زیستی شدن دارد، در ابتدا می بایست یک خط مشی برای خود تعریف کندکه در آن به لزوم و اهمیت توجه به مباحث محیط زیستی اشاره و خود را مکلف به انجام اقدامات لازم در راستای احترام به محیط زیست، کاهش مصرف در منابع و انرژی، کاهش ضایعات و زباله، و آموزش دانش آموزان، معلمان و کارکنان مدرسه بداند. برای این منظور می بایست متنی با همکاری اداره کل تهیه و در تابلویاعلانات مدرسه نصب شود تا همه دانش آموزان، معلمان، کارکنان و مراجعین مدرسه از آن مطلع شوند. همچنین موضوع باید به اطلاع کلیه افراد مدرسه رسیده و از مشارکت صددرصدی آنها استفاده شود.

گروهی متشکل از دانش آموزان، معلمان، و مسئولین به عنوان گروه سبز و تصمیم گیر مدرسه باید انتخاب شوند، تا امور مربوط به فعالیتها و اقدامات محیط زیستی که در ادامه شرح داده شده است را پیگیری کرده و انجام دهند.

مدارسی که مشمول مدارس محیط زیستی می شوند اقدامات زیر را در دستور کار خود دارند:

  1. رعایت مصرف انرژی الکتریکی در تاسیسات روشنایی ساختمان و محوطه
  2. رعایت مصرف انرژی الکتریکی در تاسیسات سرمایشی و گرمایشی ساختمان
  3. رعایت مصرف آب در ساختمان و محوطه
  4. جابه جایی روزمره
  5. مصرف مواد اولیه
  6. برگزاری اقدامات زیست محیطی در مدرسه

دیدگاه ها بسته شده است