مدارس زیست محیطی ECO-School – بخش (۱)
آگوست 18, 2015
صدور گواهینامه Gluten Free توسط ACS Canada
آگوست 22, 2015

مدارس زیست محیطی ECO-School – بخش (۲) | Ics ایران

مدارس ارکان اصلی هر کشور را به عهده می گیرند و مهمترین وظیفه آنها بالا بردن سطح دانش و آگاهی در دانش آموزان است. یکی از اهداف مدرسه محیط زیستی تقویت دانش و آگاهی با تاکید بر اصول حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار است.

تقویت این روحیه میسر نیست مگر اینکه دانش آموز در محیطی قرار گیرد که این اصول به صورت عملی به او آموزش داده شود. لذا ضروری است که در محیط مدرسه برنامه هایی تدارک دیده شود که در آن ابعاد اصلی توسعه پایدار درنظرگرفته شده است.

یک مدرسه هنگامی می تواند در جامعه به عنوان یک مدرسه محیط زیستی یا ECO-School  مطرح شود که در راستای کاهش آلودگی های محیط زیست و استفاده کارآمد و بهینه از منابع و مواد مصرفی و بدون اسراف در مصرف مواد مورد نیاز روزمره بتواند به فعالیت خود به صورت پایدار ادامه دهد.

اهداف ایجاد مدرسه محیط زیستی را می‌توان به طور خلاصه به صورت زیر بیان کرد:

  1. ایجاد محیط آموزشی سالم، پاکیزه و بالنده و به تبع آن دانش آموزانی سالم و تندرست.
  2. افزایش راندمان آموزشی مدرسه با عنایت به ایمن بودن محیط، رعایت مصرف انرژی و تندرست بودن دانش آموزان، معلمان و کارکنان مدرسه.
  3. آشنا نمودن دانش آموزان، اولیاء و کارکنان مدرسه با محیط زیست و ترغیب به حفاظت از آن.
  4. کاهش مصرف منابع طبیعی و اولیه.
  5. کاهش مصرف انرژی، کاهش ضایعات و پسماندها.
  6. ارتقای بهره وری به دلیل استفاده بهینه از منابع.
  7. رعایت مقررات و قوانین محیط زیستی.
  8. تلاش در رسیدن به اهداف توسعه پایدار.

دیدگاه ها بسته شده است