خدمات جدید ICS در حوزه گردشگری و توریسم
آگوست 2, 2015
مدارس زیست محیطی ECO-School – بخش (۲)
آگوست 22, 2015

مدارس زیست محیطی ECO-School – بخش (۱) | Ics ایران

تبدیل مفهوم حفاظت محیط زیست به یک باور ذهنی و عادت تنها راهی است که در نهایت به حفظ آن می‌انجامد. بهترین زمان برای ایجاد چنین باوری نیز از دوران کودکی است. در این زمینه مدارس نقش حیاتی دارند، اما آن چه مشخص این است که مدیران و معلمان مدارس هنوز در این زمینه حساسیت لازم را پیدا نکرده اند و این در حالی است که کودکان ما خیلی زود مداد در دست می گیرند و بر روی کاغذ نقاشی می‌کنند یا مشق می‌نویسند.

 می‌توان به کودکان آموزش داد که همه این ها از چوب درست شده اند و با تراشیدن زیاد مدادها یا مصرف بیهوده کاغذها نباید موجب قطع درختان شد.

در حین آموزش درباره هر عنصر طبیعی می توان شیوه حفظ آن را آموزش داد. آموزش درباره ارزش آب، و ارزش گیاهان با کمک به کودک در کاشت دانه و مراقبت از آن و شیوه های بازیافت زباله همگی در کلاسهای مدرسه امکان پذیر است و می تواند مکمل برخی درسها باشد.

برخی از کشورها پا را از این فراتر گذاشته و می کوشند در کتاب های درسی دانش آموزان را به شکل علمی با مشخصات گیاهان و جانوران بومی خود آشنا کنند. در حال حاضر در کشور ما این موضوع در کتاب های علوم به طور مختصر و اخیرا در کتاب اقلیم شناسی استان ها به طور جامع مورد توجه قرار گرفته است.

از واژه هایی که به تدریج جای خود را در جهان و نیز ایران باز می کند، مدارس محیط زیستی است. در طراحی این مدارس به محیط زیست و ایجاد فضای سالم برای دانش آموزان توجه زیادی می شود. در برخی از مدارسی که تحت عنوان مدارس محیط زیستی نامیده می شوند بام ساختمان مدرسه مملو از گل و گیاه است، نحوه طراحی این مدارس به گونه ای است که کاملاً با اصول صرفه جویی در مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست منطبق است.

در این مدرسه کمتر از حد معمول آب مصرف می شود و انرژی برق از منابع قابل تجدید به دست می آید. به این ترتیب دانش آموزان با زندگی گیاهان آشنا می شوند، نسبت به حفاظت از محیط زیست حساس می شوند و با شیوه های صرفه جویی در مصرف انرژی آشنا می شوند.

دیدگاه ها بسته شده است