محصولات کشاورزی سالم با عملیات خوب کشاورزی (GAP)

چک لیست ممیزی ایزو ۹۰۰۱ -پایش و اثر بخشی فرآیند ها
آوریل 20, 2014
ایزو ۱۷۰۲۵ -عدم قطعیت اندازه گیری ۱
می 2, 2014

محصولات کشاورزی سالم با عملیات خوب کشاورزی (GAP) | Ics ایران

   یک محصول غذایی ایمن، نتیجه تمام فرآیندها و عملیات تبدیل و فرآوری انجام شده در درون زنجیره تولید مواد غذایی است. از آنجا که استانداردهای تضمین کیفیت و ایمنی موجود نظیر سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی یا کدکس،استانداردهای بسته بندی مواد غذایی، استاندارد های ایزو ۲۲۰۰۰ ،(HACCP) و مقرارت ردیابی محصول و… همگی فرایندهای پس از تولید مواد غذایی را پوشش می دهند، بنابراین فقدان یک نظام که مربوط به فرایندهای پیش از تولید محصول باشد، به وضوح احساس می شود.

  • یکی از طرح های خصوصی گپ جهانی (Global GAP) است که به عنوان یک استاندارد بین المللی جدید برای محصولاتی که در نظام عملیات مناسب کشاورزی یا (GAP) Agricultural Practices تولید می شوند، با هدف حفظ اطمینان مصرف کننده، سلامت ایمنی و رفاه انسان و دام، حفظ اکوسیستم طبیعی و تولید در شیوه های پایدار مطرح شده است. با توجه به اینکه نظام GAP کلیه مراحل فرایند تولید از مرحله کاشت بذر تا رسیدن به دست مصرف کننده نهایی را پوشش می دهد، به نظر می رسد که بکارگیری این نظام برای پر کردن خلا ناشی از فقدان استانداردی واحد برای فرایندهای پیش از تولید یک ضرورت محسوب می شود. علاوه بر این کاربردهای بی رویه از نهاده های شیمیایی، اخیرا موجب نگرانی های فزاینده در بخش کشاورزی، محیط زیست و حفاظت از منابع و بروز برخی از مشکلات برای بازارهای داخلی و صادرات محصولات کشاورزی شده است، بنابراین تاسیس یک نظام مبتنی بر تضمین رضایت مصرف کننده علاوه بر حفظ اکوسیستم و بهره وری در تولید، مزایای مهمی برای بازارهای داخلی و صادرات فراهم خواهد کرد. گپ به کلیه فعالیت های مرتبط با مدیریت تولید محصولات کشاورزی در مراحل کاشت، داشت، برداشت، جدا سازی، بسته بندی، نگهداری و حمل و نقل گفته می شود که با در نظر گرفتن همه جوانب اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و به منظور کاهش آلاینده های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی اقدامات مناسبی صورت می گیرد. گواهی گپ  نیز، مجموعه ضوابط و مقررات تضمین کننده عملیات  مناسب کشاورزی است.

مجموعه ICS امکان صدور گواهینامهبرای محصولات کشاورزی (عملیات خوب کشاورزی GAP )در بخش های زیر را دارد :

  •  مزارع
  • باغات
  • محصولات گلخانه ای
  • صنایع تولید نهاده های کشاورزی
  • تولیدات و فرآورده های دامی
  • شیلات و آبزیان 
  • صنایع تولید داروهای گیاهی و آرایشی بهداشتی

 

دیدگاه ها بسته شده است