مبانی استقرار سیستم مدیریت HSE-MSبخش سوم

مبانی استقرار سیستم مدیریت HSE-MSبخش دوم
ژوئن 27, 2014
مبانی استقرار سیستم مدیریت HSE-MSبخش چهارم
جولای 2, 2014

مبانی استقرار سیستم مدیریت HSE-MSبخش سوم | Ics ایران

ترجمه و تالیف:دکتر شروین میرزاده – مدیر عامل ACS-ICS روسیه و CIS

مراحل اجرایی استقرار سیستم HSE

مرحله اول: تصمیم‌گیری مدیریت نسبت به مواردی از قبیل ماهیت سازمان، هزینه‌ها، سطح تکنولوژی مورد نیاز، قوانین و مقررات، عوامل فرهنگی، مزایای استقرار و محدودیت‌ها و مشکلات پیاده‌سازی لزوم ایجاد تغییر و مقاومت‌های موجود در تبادل انجام تغییر.

مرحله دوم: فرهنگ‌سازی و ایجاد فرهنگ سازمانی مناسب، جلب مشارکت کارکنان / آماده نمودن سازمان جهت تغییر.

مرحله سوم: سازماندهی مراحل اجراء و استقرار نظام

مرحله چهارم: آموزش مقدماتی

مرحله پنجم: بازنگری اولیه در خصوص:

  • شناسایی کلیه فعالیت‌های فرآیندی محصولات
  • شناسایی عوامل مخاطره آمیز و تأثیرات سوء آنها
  • بررسی نقطه نظرات تمام طرف‌های علاقمند
  • ‌بررسی سوابق حوادث و سوانح
  • شناسایی الزامات قانونی و سایر الزامات
  • تعیین شاخص‌های مهم بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی
  • تدوین روش‌های اندازه‌گیری و ارزیابی
  • مشخص نمودن خلاء‌های موجود در مسیر

 مرحله ششم: مشخص کردن اهداف کلان و خرد

مرحله هفتم: تعیین عوامل بالقوه آسیب‌رسان، ارزیابی ریسک‌ها و مشخص کردن کنترل‌های عملیاتی مورد نیاز

 مرحله هشتم: تعیین دامنه شمول نظام مدیریت HSE بر اساس محصول، فرآیند، سایت و همچنین نتایج ارزیابی اولیه

مرحله نهم: آموزش مستندسازی

مرحله دهم: مستندسازی

مرحله یازدهم: اجراء

مرحله دوازدهم: آموزش ممیزی داخلی

مرحله سیزدهم: ممیزی

ادامه دارد.

دیدگاه ها بسته شده است