مبانی استقرار سیستم مدیریت HSE-MSبخش اول

از لژیونلا چه می دانید؟
ژوئن 16, 2014
مبانی استقرار سیستم مدیریت HSE-MSبخش دوم
ژوئن 27, 2014

مبانی استقرار سیستم مدیریت HSE-MSبخش اول | Ics ایران

نگارش:دکتر شروین میرزاده

اکثر شرکت‌ها و سازمان‌های در حال توسعه مترصد پیدا نمودن راهکارهایی مؤثر و مفید در راستای پیشبرد هر چه سریعتر اهداف خود، خصوصاً در زمینه‌های کاهش هر چه سریعتر حوادث، بهره‌وری بیشتر با تکیه بر روش‌های مهندسی ایمنی و سودآوری هر چه بیشتر می‌باشند.

شرکت‌های معتبر و موفق در دنیا هیچگونه برنامه و یا روش محرمانه‌ای برای استقرار نظام HSE خود ندارند، راز واقعی در کار سخت، خالصانه و تعهد تک تک افراد از بالاترین رده تا پائین‌ترین رده سازمان نهفته است.

برای اتخاذ تصمیمات مفید، کامل و هرچه مؤثرتر می‌بایست روش‌ها، هر چه روشن‌تر و شفاف‌تر بیان شود بطوریکه در آنها کلیه حقایق و امور بواقع با اهمیت، مشخص گردد.

 

در بدو استقرار نظام مدیریت HSE نیاز به اخذ سه تصمیم اساسی زیر می‌باشد:

۱- بنا نهادن یک خط‌مشی و فرهنگ سازمانی از سوی سازمان مادر برای کلیه شرکتهای تابعه

این خط‌مشی و فرهنگ باید به همان صورت که به مسائل تولید، سود، تحقیقات، برنامه‌ریزی فروش یا سایر عوامل می‌نگردد به همان صورت نیز به مسائل بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت‌های تابعه و یا سازمان خود توجه کند.

 

۲- ایجاد نمودن چارچوب کار توسط مدیریت ارشد سازمان

بطوریکه در آن خط مشی HSE در سرتاسر سازمان تداوم یابد.

 

۳- قراردادن موضوع HSE در ساختارهای سازمانی، آرمان‌ها، اهداف، سیستم‌های پاداش و دیگر فرآیندهای ضروری جهت استمرار کار

(خط‌مشی کلی سازمان و این اصول ویژه، نتیجتاً اصول راهنمای شرکت‌ها و واحدهای تابعه را نیز بدنبال خواهد داشت)

 

هدف از ایجاد نظام مدیریت HSE

”ارائه روشی است هدفمند بر پایه استانداردهای موجود برای حصول اطمینان از اینکه مخاطرات بالقوه و بالفعل موجود در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط زیست بطور دقیق تعیین و بطور مؤثر حذف و یا کنترل می‌ گردد.“

نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست بخشی از نظام مدیریت کل جاری در سازمان می‌باشد  و برای توسعه، اعمال، دستیابی، بررسی و حفظ خط‌مشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست تلاش می‌نماید تا راهگشای روش‌های اصول مدیریت ریسک‌های بهداشت، ایمنی و محیط زیست مربوط به فعالیت‌های شرکت گردد.

 

نگاه نظام مدیریت HSEبه امکانات بالقوه موجود در شرکت:

نیروی انسانی: از نقطه نظر صدمات، بیماری و مرگ

تجهیزات: از نقطه نظر اتلاف سرمایه و یا سرویس و جایگزینی آنها

محیط زیست: از نقطه نظر تأثیر آلاینده‌های فرآیند یا دیگر رویدادهایی که تأثیر سوء بر محیط زیست خواهند داشت

فعالیت تولید: از نقطه نظر از دست دادن فرصت تولید کار.

 

دیدگاه ها بسته شده است