صدور گواهی نامه عملیات خوب تولید داروهای گیاهی GMP

صدور گواهی نامه عملیات خوب تولید داروهای گیاهی GMPاز نهاد صدور گواهی نامه ACS Canada

کنترل کیفیت طی فرایند تولید یکی از گام های کلیدی مورد نیاز برای اطمینان از کیفیت محصولات دارویی گیاهی است. سازمان جهانی بهداشت در سال ۱۹۹۶ با هدف نظارت متمرکز بر واحدهای دارویی گیاهی، استاندارد GMP را تدوین و اجرایی نمود.

 استاندارد عملیات خوب تولید (GMP) واحدهای تولیدکننده داروهای گیاهی، دارای  الزامات اصلی است که با واحدهای تولید کننده محصولات دارویی مشترک می‌باشد.

همانطور که انتظار می‌رود، بر خلاف محصولات دارویی معمولی، که از تولید مواد مصنوعی با استفاده از تکنیک های ساخت قابل تکرار، تهیه می شوند، داروهای گیاهی از موادی با منشا گیاهی که اغلب از منابع جغرافیایی متنوع به دست آمده‌اند ساخته می شوند که ممکن است همیشه در دسترس نباشند و یا دارای خواص و ترکیبات متنوعی باشند. به همین دلیل روش ها و تکنیک های مورد استفاده و کیفیت کنترل داروهای گیاهی اغلب متفاوت از محصولات دارویی رایج است.

 در این استاندارد، مواد گیاهی در شروع فرآیند، ذخیره سازی و فرآوری بطور کامل کنترل می‌شوند و یک سیستم تضمین کیفیت مناسب در تولید داروهای گیاهی استفاده می‌گردد. شکی نیست که اجرای  GMP یک گام کلیدی در تضمین ایمنی و اثر بخشی داروهای گیاهی است.

شرکت ICS آمادگی دارد نسبت به ارزیابی، آموزش و صدور گواهینامه GMP واحدهای تولیدکننده داروهای گیاهی از نهاد صدور گواهی ACS Canada اقدام نماید.

در صورت نیاز با دفتر این شرکت در تهران با شماره های ۲۲۲۰۰۵۰۰  تماس حاصل نمایید.