صدور گواهی محصولات کشاورزی و غذایی ICS

صدور گواهینامه استاندارد کاربرد مواد زیستی Certification of Bio‐Products توسط ICS
آوریل 25, 2015
ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ و ارتباط با نظام مدیریت ریسک ISO 9001:2015 بخش دو
می 14, 2015

صدور گواهی محصولات کشاورزی و غذایی ICS | Ics ایران

 گواهى براى این است که نشان دهیم براى تولید محصول از روش هاى خاصى استفاده شده است یا محصول داراى ویژگى هاى خاصى مطابق با یک استاندارد است. گواهی عمدتاً در مواقعى به کار مى رود که تولید کننده و مصرف کننده مستقیماً با یکدیگر در تماس نباشند. براى مثال در بازارهاى داخلی و بین المللى که مصرف کننده به راحتى نمى تواند ثابت کند محصول مورد نظر به روشى که تولید کننده اظهارمی‌کند تولید شده است، داشتن گواهینامه بسیار سودمند است.

ثبت گواهى کمک مى کند یک محصول از محصولات دیگر تمیز داده شود و کمک خوبى براى تبلیغ محصول در بازار خواهد بود.

اهداف گواهی محصولات غذایی و کشاورزی

 1. دستیابی به امنیت و ایمنی غذایی
 2. به حداقل رساندن آلودگی فیز یکی، شیمیایی و میکروبیولوژیکی محصولات
 3. جلوگیری از تبعات و آثار زیان بار استفاده بی رویه از نهاده های شیمیایی برسلامت انسان و محیط
 4. استاندارد سازی فرایند تولید
 5. تولید محصولات گواهی شده سالم
 6. بسترسازی برای استقرار نظام پایش، گواهی و رهگیری محصولات کشاورزی
 7. ایمنی زیستی و حفاظت از محیط زیست در فعالیت های کشاورزی
 8. ارتقای بهداشت حرفه ای کشاورزی
 9. ارتقاء کیفیت بهداشتی محصول تولیدی
 10. بهبود راندمان مصرف و کاربرد کود و سموم کشاورزی
 11. پیش درمانی و صرفه جویی در مداوا و درمان بیمار یهای بیدار و پنهان به وجود آمده ناشی از مصرف بی رویه نهاد ه های شیمیایی بر سلامت انسان
 12. حمایت از بهره بردارانی که حدود مجاز استفاده از نهاد ه‌های شیمیایی را مراعات می‌کنند، با گواهی محصول تولیدی، جهت عرضه با قیمت بیشتر در بازار
 13. فرهنگ سازی و ترویج مبانی تولید محصول سالم جهت افزایش نگرش آحاد جامعه نسبت به کاهش این محصول و آشنایی آنها با کیفیت محصولات مختلف تولیدی .

دیدگاه ها بسته شده است