صدور گواهینامه ISO 22006 تولید محصولات کشاورزی از ACS Canada

صدور گواهینامه رعایت استاندارد ۲۰۱۵: ۱۶۰۷۵ ISO آب بازیافت توسط ACS کانادا
ژانویه 23, 2016
HACCP نوعی ابزار مدیریت در کشاورزی
فوریه 23, 2016

صدور گواهینامه ISO 22006 تولید محصولات کشاورزی از ACS Canada | Ics ایران

استاندارد ایزو ۲۲۰۰۶، نوعی سیستم مدیریت کیفیت(QMS) در مورد نحوه مدیریت عملیات زراعی است که هدف آن، پیاده سازی استاندارد ایزو ۹۰۰۱ در یک عملیات زراعی است.

 سیستم مدیریت کیفیت، از فعالیت‌های موجود ساخته می‌شوند و نبایستی سبب تشریفات اداری بیش از حد یا کمبود انعطاف پذیری شود و تنها مربوط به بهره برداری از مزارع بزرگ نیست. رهنمودهای ارائه شده در این استاندارد به بهره برداری از مزارع کوچک نیز مربوط است که ممکن است تغییراتی در پیاده سازی و تفسیر این استاندارد مورد نیاز باشد.

بطور کلی این استاندارد مجموعه‌ای از فعالیت هایی را که لازم است در یک عملیات زراعی گنجانده شود، مشخص می‌کند، اما تعیین نمی‌کند که این فعالیت‌ها چگونه باید انجام گیرند. فهرست نمودن تمام فعالیت‌های عملیات زراعی روی نمودار جریان به تعیین این که آیا این فعالیت ها به خوبی با یکدیگر مطابقت دارند یا نه لازم است همچنین تغییر برخی ابعاد به بهبود فرآیند کمک می کند.

 استاندارد ۲۲۰۰۶ به عنوان راهنمایی برای تولید محصولات زراعی براساس ایزو ۹۰۰۱ ، بر هشت اصل مدیریتی شامل:  تمرکز بر مشتری، رهبری، دخیل ساختن کارکنان،

 رویکرد فرآیندی، رویکرد سیستمی به مدیریت، بهبود مستمر و

 رویکرد حقیقی به تصمیم گیری و روابط دارای مزایای متقابل تأمین کننده، تاکید دارد که همگی آن ها را می توان برای بهبود عملکرد عملیات زراعی مورد استفاده قرار داد.

 این استاندارد شامل الزامات خاص دیگر سیستم‌های مدیریت از قبیل الزامات ویژه ایمنی مواد غذایی، بهداشت و ایمنی شغلی یا محیطی نیست و بدین معنا نیست که عملیات زراعی باید سیستم های مدیریت را برای ایمنی غذا، بهداشت و ایمنی شغلی یا محیطی پیاده سازی نماید.

QMS به تنهایی به بهبود فرآیندهای کار یا کیفیت محصول یا خدمات منجر نمی‌شود، بلکه راهی است برای دستیابی به اهداف عملیات زراعی.

 شرکت ICS آمادگی دارد نسبت به ارزیابی و صدور گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۶ سیستم مدیریت کیفیت محصولات کشاورزی واحدهای تولیدکننده اقدام نماید. در صورت نیاز با دفتر این شرکت در تهران با شماره های ۲۲۲۰۰۵۰۰  تماس حاصل نمایید.

دیدگاه ها بسته شده است