صدور گواهینامه Integrated Crop Management (ICM)از ACS Canada

در مورد استاندارد ISO 14064 بیشتر بدانیم(۱)
ژانویه 19, 2015
در مورد استاندارد ایزو ۱۴۰۶۴ بیشتر بدانیم (۲)
ژانویه 24, 2015

صدور گواهینامه Integrated Crop Management (ICM)از ACS Canada | Ics ایران

هدف از مدیریت جامع تولید در کشاورزی، استقرار  سیستم مدیریت جامع واحد تولیدی، اصلاح یا تغییر روش‌های مدیریت تولید با تاکید بر تولید بیشتر با کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت محصولات  با بکارگیری دانش و آگاهی کشاورزی اکولوژیک، تجربیات بهره بردارن و تکنیک ها و یافته های تحقیقاتی جدید است. مهمترین شاخص برای این سیستم مدیریت جامع، سودمندی اقتصادی واحد های تولیدی در کشاورزی می‌باشد. بررسی ها و مطالعات محققان نشان می دهد که  ICM  توانایی تولید محصول خوب و کافی را دارد و را ه عملیاتی کردن آن نه از مواد تراریخته و غیره بلکه با روش‌های ساده مبتنی بر مواد طبیعی و تعادل های کشت بومی را داراست و با فرایند تولید در سیستم های مدیریت کیفیت  مانند:   ISO 20000-22000-9001,  HACCP سازگاری دارد.

این سیستم مجموعه الزامات و ارکان مربوط به نظام مدیریت جامع تولید محصولات کشاورزی مبتنی بر تجزیه و تحلیل مدیریت تولید  بر اساس دو استاندارد محصول و فرآیند است.

ارکان اصلی  این سیستم عبارتند از:

۱-      منابع تولید  شامل : آب، خاک، ابزار و  نهاده ها ی تولید و…

۲-      بهره بردارن و سامانه های تجربیات و دانش تولیدکنندگان (واحد های حقیقی و حقوقی )

۳-      تحقیقات (یافته ها و دستورالعمل های تحقیقاتی )

۴-      ترویج

۵-      آموزش

۶-       سرمایه  و بازار

۷-      روش های تولید

استقراراین سیستم با توجه به کنترل و  پایش موثر کلیه فرایند جامع تولید در سه مرحله:

‌أ.         قبل از مزرعه

‌ب.    داخل مزرعه

‌ج.      بعد از مزرعه انجام می شود.

شرکت ICS با تجربه ۱۷ ساله در امر آموزش و صدور بیش از هفتصد گواهی نامه ایزو ۲۲۰۰۰ در صنایع غذایی،  کشاورزی و ایزو آمادگی دارد با بکارگیری مجرب ترین کادر اجرائی و با سریعترین زمان در هماهنگی و انجام ممیزی خدمات ارزیابی خود را در شرکت های کشت و صنعت، برای صدور گواهینامه ICM ارائه نماید. در صورت نیاز با ما تماس بگیرید.

دیدگاه ها بسته شده است