روش خوب توزیع GDP

شرکت ICS آمادگی دارد ارزیابی GDP را با رعایت الزامات ارزیابی وزارت بازرگانی ایران نیز به انجام رسانده و گواهینامه GDP را برای یکسال صادر نماید.

توضیحاتی در مورد گواهینامه GDP:

ارزیابی و صدور گواهینامه GDP (روش خوب توزیع) که با هدف سازماندهی و ساختار سازی سازمانها و موسسات دخیل در امر حساس حمل و نقل و توزیع صورت می پذیرد، در دنیای امروز امری اجتناب ناپذیر است. در این راستا این مرجع بین المللی اقدام به ارزیابی و رتبه بندی سازمان های حمل و نقلی و توزیع و صدور گواهینامه GDP می نماید.

مزایای اخذ  گواهینامه GDP:

صدور گواهینامه GDP بیشتر برای صنایع ذیل بکارگرفته می شود که در امر حمل و نقل اثرگذار بر کیفیت، ایمنی و بهداشت محصولات موثرند شامل:

– واحد های تولید کننده محصولات کشاورزی

– شرکت های توزیع مواد غذائی (هوائی، ریلی و زمینی)

– شرکت های توزیع مواد آرایشی و بهداشتی (هوائی، ریلی و زمینی)

– شرکت های توزیع غلات و مواد دامی (هوائی، ریلی و زمینی)

– کلیه شرکت های حمل و نقل (هوائی، ریلی و زمینی)

– کلیه مجتمع های تجاری دخیل در امر توزیع

– کلیه فروشگاه های زنجیره ای اعم از غذائی، آرایشی و بهداشتی

– کلیه داروخانه های انسانی و دامی

در صورت نیاز به آموزش و یا صدور گواهینامه GDP با ما تماس بگیرید.