روش خوب بهداشتی GHP

توضیحاتی در مورد گواهینامه GHP:

صدور گواهینامه GHP (روش خوب بهداشتی) برای کلیه صنایع تولیدی و خدماتی که بنحوی با الزامات بهداشتی و سلامتی بعنوان یکی از پیش نیازهای مهم کارشان سروکار دارند، تعلق می گیرد.

مزایای اخذ گواهینامه بین المللی GHP:

– ایجاد ساختار مناسب فرهنگی و آموزشی بهداشتی و بکارگیری پرسنل صاحب صلاحیت و آموزش دیده

– مستندسازی روش های بهداشتی

– تدوین روش های پایش و ثبت سوابق پایش دوره ای

صدور گواهینامه بهداشتی در دنیا برای صنایع تولیدی و خدماتی ذیل بیشتر کاربرد دارد:

– صنایع غذائی اعم از تولیدی و توزیعی و خرده فروشی

– صنایع بهداشتی اعم از صنایع آرایشی و بهداشتی تولید، توزیع و خرده فروشی

– خدمات درمانی اعم از بیمارستان ها، درمانگاه ها، مطب های پزشکی علی الخصوص دندانپزشکی و جراحی های سرپائی

– خدمات آرایشی اعم از آرایشگاه های مردانه و آرایشگاه های زنانه

– شرکتها و سازمان های حمل و نقل، توزیع و انبار داری مرتبط

در صورت نیاز به آموزش و یا صدور گواهینامه GHP با ما تماس بگیرید.