در مورد استاندارد ISO 14064 بیشتر بدانیم (۶)

در مورد استاندارد ISO 14046: 2014 بیشتر بدانیم (۷)
مارس 15, 2015
در مورد استاندارد ISO 14064 بیشتر بدانیم (۷)
آوریل 12, 2015

در مورد استاندارد ISO 14064 بیشتر بدانیم (۶) | Ics ایران

یادداشتی از مهندس فضل اله کامیاب مدیر پروژه های کیفیت ساختمانی و سر ارزیاب زیست محیطی ICS

در نوشتار قبلی ، استاندارد ISO 14064 (part 2) به اختصار معرفی شد. در ادامه محتوای این استاندارد و الزامات آن اجمالا تشریح می گردد.

همانند دیگر استانداردهای هم خانواده در بند ۱ ، دامنه و بند ۲، واژه ها و بند ۳ نیز مفاهیم و اصولی که در جمع آوری اطلاعات و ارائه گزارش مربوط به GHG ضروری بوده تعریف شده و مورد تاکید قرار گرفته است. اصولی مانند : تناسب و مرتبط بودن ، تمامیت و کمال ، انسجام و یکپارچگی ، دقت ، شفافیت و محافظه کاری در بند فوق تشریح شده اند.

در بند ۴ توضیحاتی در مورد پروژه های GHG و منطق حاکم بر آنها ارائه شده است. پروژه های GHG دارای دو فاز برنامه ریزی و اجراء بوده که بسته به اهمیت ، بزرگی و نوع قوانین و استانداردهای مورد نظر دارای تفاوتهایی می باشند. اما در همگی آنها المانهای مشابهی در برنامه ریزی و اجرای پروژه وجود دارد که به صورت شماتیک در این بند استاندارد نشان داده شده است. مسئول پروژه در فاز برنامه ریزی موضوعات: تعریف پروژه، تعیین چشمه ها، چاهکها و انباره های پروژه (Sources, Sinks & Reservoirs) که به اختصار SSR خوانده می شود، تعیین سناریوی خط پایه (baseline scenario) و تهیه روش های اجرایی، کمی سازی، پایش و گزارش دهی مربوط به انتشار ، برطرف سازی و کاهش گازهای گلخانه ای حل و فصل شده و در فاز اجراء اقدامات لازم جهت؛ پایش ، اندازه گیری و محاسبه، ثبت و مدیریت کیفیت اطلاعات و نهایتا ارائه گزارشهای مربوطه طبق مراتب برنامه ریزی شده انجام می پذیرد.

این استاندارد هیچگونه محدودیتی جهت انتخاب قوانین و مقررات، فرآیندها و معیارهای پذیرش در اجرای پروژه قائل نشده و از این لحاظ دست مسئول پروژه را جهت تعریف و بکارگیری مراجع و برنامه های GHG ، مقررات، خطوط راهنما و استانداردهای مختلف باز گذاشته است.

بند ۵ و آخرین بند این استاندارد در نوشتار بعدی توضیح داده خواهد شد.

دیدگاه ها بسته شده است