در مورد استاندارد ISO 14046: 2014 بیشتر بدانیم (۷)

در مورد استاندارد ISO 14046: 2014 بیشتر بدانیم (۶)
مارس 7, 2015
در مورد استاندارد ISO 14064 بیشتر بدانیم (۶)
آوریل 4, 2015

در مورد استاندارد ISO 14046: 2014 بیشتر بدانیم (۷) | Ics ایران

یادداشتی از مهندس فضل اله کامیاب مدیر کیفیت پروژه های ساختمانی و سر ارزیاب زیست محیطی ICS

 

راهکارهای ملی در مصرف بهینه آب ( قسمت دوم)

راهکارهای ملی پیشنهادی در سطح دولتها را در زمینه بهینه سازی میزان ردپای آب (Water Footprint) به شرح زیر ادامه می دهیم:

ب- سیاستهای ملی در امور محیط زیستی

–         جهت رسیدن به تولید پایدار می توان اهداف کاهش ردپای آب را با تمرکز بر حوزه های کم آب و بحرانی تعریف کرده و آن را تبدیل به برنامه های عملیاتی در بخش های مرتبط نمود

–         جهت رسیدن به مصرف پایدار می توان اهداف کاهش را با در نظر گرفتن میزان ردپای آب در کالاهای مصرفی داخلی و خارجی و با تمرکز به شرایط بحرانی آب تعریف کرده ، سپس اهداف را به بخش های اقتصادی و گروههای مرتبط با کالا منتقل نمود

–         اهداف مرتبط با حفاظت محیط زیست و گونه های زیستی را تبدیل به میزان نیاز به آب آبی و آب سبز نموده و آن را با طرحهای مربوط به بسترهای رودخانه ای یکپارچه کنید

–         با ایجاد اتحاد در مراکز مختلف زیست محیطی و اجتماعی، به بالا بردن آگاهی های عمومی در اقشار مختلف مردم ، مصرف کنندگان ، کشاورزان و روسای شرکتها کمک کنید

–         با ایجاد اهداف مرتبط با کاهش ضایعات مواد غذایی در زنجیره کامل آن (از کاشت در زمینهای کشاورزی تا مصرف و ایجاد ضایعات در منازل) و فرموله کردن نحوه اندازه گیری اهداف می توان به کاهش ردپای آب یاری رساتد زیرا که کاهش ضایعات غذایی به معنای کاهش هدر رفت آب است

ج- سیاستهای ملی در امور کشاورزی

–         اهداف مربوط به استفاده پایدار از منابع آبی را با سیاستهای ملی امنیت غذایی تلفیق کنید

–         از دادن یارانه به آندسته از محصولات کشاورزی که مصرف آب آنها بالا بوده و قرار است در مناطقی که با کمبود آب روبرو هستند تولید شوند، خودداری کنید

–         کشاورزان را به تولید آنگونه از محصولات کشاورزی که بیشترین انطباق را با شرایط آب و هوایی مناطق مختلف دارند تشویق کنید تا بدین ترتیب نیاز به آبیاری محصولات فوق کاهش یابد

–         در راستای صرفه جویی در میزان آبیاری محصولات کشاورزی، هرگونه سرمایه گذاری در بکارگیری سیستمها و تکنیکهای آبیاری را حمایت کنید

–         جهت کاهش آلودگیهای شیمیایی که منجر به آلودگی منابع آب می شود ،کشاورزان را به استفاده کمتر از کودها و سموم شیمیایی تشویق کنید

–         ترویج کاهش میزان ردپای آب ( بعضی از موارد فوق قبلا ارائه شد) ، از طریق: صدور مجوزهای مصرف آب، داشتن حقابه، محاسبه و دریافت هزینه کامل آب، پرداخت یارانه به سیستمهای مطلوب آبیاری، اجباری کردن اندازه گیری دقیق مصرف آب و بالابردن آگاهی

دیدگاه ها بسته شده است