در مورد استاندارد ISO 14046: 2014 بیشتر بدانیم (۶)

صدور گواهینامه رعایت استانداردهای بهداشت کشاورزی GHAP از ASC Canada
مارس 2, 2015
در مورد استاندارد ISO 14046: 2014 بیشتر بدانیم (۷)
مارس 15, 2015

در مورد استاندارد ISO 14046: 2014 بیشتر بدانیم (۶) | Ics ایران

یادداشتی از مهندس فضل اله کامیاب مدیر پروژه های کیفیت ساختمانی و سر ارزیاب زیست محیطی ICS

راهکارهای ملی در مصرف بهینه آب ( قسمت اول)

راهکارهای ملی در سطح دولتها و کلان بوده و موارد عمده ای را در بر می گیرد لذا خروجیهای WFA (Water Footprint Assessment) می تواند به مواردی شبیه مثال های زیر منجر شود:

الف- سیاستهای کلان

–         بکارگیری طرح محاسبه میزان ردپای آب در سطح ملی جهت نشر دانش و آگاهی موضوع فوق ، تا بتوان براساس اطلاعات ایجاد شده تصمیم مطلوبی اخذ گردد. اطلاعات مربوط به ردپای آب و آب مجازی (مجموع آب تازه و آلوده شده که در ساخت محصول بکار رفته است) در فرموله کردن برنامه های ملی نقش مهم و بسزایی دارند.

–         با ارتقاء تکنیک ها و افزایش بهره وری مصرف آب در کلیه سطوح و بخشهای مربوطه می توان به سطح قابل قبولی از مصرف آب به ازاء تولید محصولات رسید. زیرا که بیشترین آب مصرفی در تولید محصولات مختلف خوراکی و مصرفی نهفته است که تحت عنوان آب مجازی (Virtual Water) شناخته می شود.

–         افزایش راندمان بهره گیری از بسترهای رودخانه با تخصیص هوشمندانه و حساب شده آب به بخش های مختلف اجتماعی

–         با تخصیص مناسب آب در بخشهای تولیدی، به آندسته از محصولاتی که قدرت رقابتی بیشتری نسبت به محصولات خارجی دارند توجه بیشتری شود

–         کاهش آب مجازی صادراتی و افزایش آب مجازی وارداتی می تواند منجر به کم شدن میزان مصرف آب و ذخیره سازی آبهای ملی شود

توضیح: آبهای مجازی کالاهای صادراتی و وارداتی ، نهفته در متن تولید محصولات فوق می باشد

–         با مدیریت و کاهش نیاز به واردات کالاها و محصولات خارجی، مصرف آب در تولید اینگونه کالاها کاهش یافته و در نتیجه وابستگی ملی به آب برون مرزی کمتر خواهد شد

دیدگاه ها بسته شده است