در مورد استاندارد ISO 14046: 2014 بیشتر بدانیم (۳)

در مورد استاندارد ایزو ۱۴۰۶۴ بیشتر بدانیم (۲)
ژانویه 24, 2015
همکاری جهت صدور گواهی FDA-FCE-SID
ژانویه 27, 2015

در مورد استاندارد ISO 14046: 2014 بیشتر بدانیم (۳) | Ics ایران

یادداشتی از مهندس فضل اله کامیاب مدیر پروژه های کیفیت ساختمان و سر ارزیاب زیست محیطی ICS

از آنجا که پس از ارزیابی و تحلیل ردپای آب به عنوان یکی از  فازهای کاری WFA (Water Footprint Assessment) می بایست استراتژیها و راهکارهای اجرایی مشخص و انجام پذیرد، لذا الزامات استاندارد ISO 14046 ، کاربر را به سمت چاره جویی و انجام فعالیتهای مرتبط با کاهش و استفاده پایدار آب سوق می دهد و بدین ترتیب برنامه عملیاتی که حاصل تفکر و تصمیم گیری خود کاربر می باشد تهیه و جاری می گردد. این راهکارها می تواند در کلیه سطوح مرتبط با موضوع آب و با در نظر گرفتن حوزه های مختلف ؛ زیست محیطی ، کشاورزی، صنعتی و غیره باشد که در نوشته های قبلی توضیح داده شد. اما با توجه به اهمیت موضوع بنا داریم در این نوشته و نوشتارهای بعدی، مواردی از استراتژیها و راهکارهای عملیاتی را با اقتباس از راهنمای WFA ارائه نمائیم تا بدین ترتیب ذهنیت روشن تری از نتایج عملی بکارگیری استاندارد ISO 14046 و مفهوم WFA حاصل شود.

مصرف کنندگان به راحتی می توانند کاهش بخش مستقیم ردپای آب را از طریق؛  استفاده کمتر از آب در سیستمهای آشامیدنی و بهداشتی و غیره یا کاهش آلودگی آب در سیستم فاضلاب به انجام برسانند ، اما بخش غیرمستقیم ردپای آب مهمتر و عموما پر حجم تر می باشد و لذا مصرف کنندگان به دو طریق میتوانند به کاهش بخش غیرمستقیم رد پای آب کمک کنند؛ ۱) تغییر الگوی استفاده از کالاهای نوع پرمصرف ردپای آب به انواع کم مصرف آن، مثلا جایگزینی گوشت با سبزیجات ( تولید دام و طیور از ردپای بالایی برخوردار است) ، نوشیدن آب آشامیدنی بجای چای یا قهوه ، استفاده از لباسهای تولیدی از الیاف مصنوعی بجای پنبه ای. البته این رویکرد محدودیتهای خاص خود را دارد زیرا که این تغییرات به راحتی از طرف مردم پذیرفته نمی شود. ۲) استفاده از بطور مثال ؛ قهوه ، گوشت و پنبه ای که دارای ردپای آب کمتری بوده و یا در مناطقی که دارای کمبود آب نسبتا پائین تری هستند به عمل آمده باشند. این رویکرد هم مستلزم دسترسی مردم به اطلاعات کافی جهت تصمیم گیری می باشد که قطعا تولید و ایجاد اطلاعات فوق بستگی به حساسیت مردم و خواسته آنها از دولتها ، مسئولین و تولیدکنندگان دارد.

بدیهی است که وجود آگاهی و اطلاعات مفید در زمینه های مهم و حساس، مردم را به سمت انتخاب هوشمندانه سوق می دهد.

دیدگاه ها بسته شده است