در مورد استاندارد ISO 14046 : 2014 بیشتر بدانیم (۲)

صدور گواهی ACS Canada با ممیزی ایزو ISO 14064:2006
ژانویه 12, 2015
در مورد استاندارد ISO 14064 بیشتر بدانیم(۱)
ژانویه 19, 2015

در مورد استاندارد ISO 14046 : 2014 بیشتر بدانیم (۲) | Ics ایران

یادداشتی از مهندس فضل اله کامیاب مدیر پروژه های کیفیت ساختمانی و سر ارزیاب زیست محیطی ICS

Water footprint assessment (WFA)

ارزیابی ردپای آب (WFA) مجموعه وسیعی از فعالیتهای زیر را شامل می شود:

الف- اندازه گیری و کمی سازی مصرف آب در فرایندها، محصولات، تولیدکنندگان محصول، همچنین براساس محل جغرافیایی و زمان یا فصل برداشت آب

ب- ارزیابی از ردپای آب در امور زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی

ج- فرموله کردن استراتژی مشخص جهت بهینه کردن مصرف آب

در واقع WFAتحلیلی را تولید می نماید که در آن براساس میزان مصرف و آلوده سازی آب می توان راهکارهایی را جهت به حداقل رساندن تاثیرات نامطلوب بر آب ، برنامه ریزی و اجراء نمود.ارزیابی ردپای آب (WFA)براساس دیدگاه و اهداف کاربران می تواند به نتایج متفاوتی ختم شود. بطور مثال این ارزیابی ها می تواند در مورد یک فرایند خاص در زنجیره تامین یا مختص محصول نهایی باشد. همچنین درنظر داشتن یک مصرف کننده محصول یا گروهی از آنان ، تمرکز بر تولیدکننده یا کل بخشهای اقتصادی، مدنظر قراردادن کل کشور، شهر یا یک استان و یا در نظر گرفتن یک حوزه جغرافیایی خاص، همگی می توانند در چارچوب اصول ارزیابی ردپای آب به اجراء درآیند، لیکن نتایج کار کاملا متفاوت بوده و منجر به تولید استراتژیها و هدف گذاری های مختلفی خواهد شد.

WFA به جای تعیین راهکارهای اجرایی، زمینه را برای ایجاد راهکار توسط خود کاربران و براساس نوع نگاه آنان به موضوع آب فراهم می سازد.

یک ارزیابی کامل ردپای آب (WFA) از چهار فاز کاری زیر تشکیل می شود:

۱-     تعیین دامنه و اهداف

۲-     محاسبه میزان ردپای آب (مصرف و آلودگیهای حاصله)

۳-     ارزیابی و تحلیل پایداری ردپای آب

۴-     تعیین استراتژی و راهکارهای اجرایی

دیدگاه ها بسته شده است