در مورد استاندارد ایزو ۱۴۰۶۴ بیشتر بدانیم (۲)

صدور گواهینامه Integrated Crop Management (ICM)از ACS Canada
ژانویه 23, 2015
در مورد استاندارد ISO 14046: 2014 بیشتر بدانیم (۳)
ژانویه 27, 2015

در مورد استاندارد ایزو ۱۴۰۶۴ بیشتر بدانیم (۲) | Ics ایران

یادداشتی از مهندس فضل اله کامیاب -مدیر پروژه های کیفیت ساختمانی و سر ارزیاب سیستم مدیریت زیست محیطی ICS

 جنبه های کلیدی در استاندارد ISO 14064 کاملا با پروتکل گازهای گلخانه ای (Greenhouse Gas Protocol) همخوانی داشته و برخی موضوعات را نیز از آن استخراج نموده است. و البته تفاوت ماهیتی آنها در این است که استاندارد ایزو به ” چه کاری باید کرد” پرداخته و پروتکل “چگونه باید انجام شود” را تشریح می کند و در نهایت باید گفت که این دو سند تکمیل کننده یکدیگرند.

استاندارد ISO 14064 در حوزه های دولتی و خصوصی کاربرد دارد. هر سازمانی که این استاندارد را مورد استفاده قراردهد علاوه بر آگاهی از میزان موجودی گازهای گلخانه ای خود، قادر است مبنای مقایسه ای مناسبی با دیگر سازمانها فراهم نماید. با استفاده از این استاندارد هزینه تعیین و تائید میزان موجودی گازهای گلخانه ای کاهش می یابد زیرا که استاندارد فوق براساس اجماع تخصصی و فنی که بهترین نتایج اجرایی را موجب می شود تدوین گردیده است.

از نتایج مثبت بکارگیری استاندارد ISO 14064 میتوان به ایجاد اطمینان بیشتر به سازمان ، نسبت به کنترل میزان موجودی گازهای گلخانه ای خود و ارتقاء اعتبار سازمان نزد ذینفعان اشاره نمود.

این استاندارد می تواند برای دولتها یک ساختار فنی مناسب در برآورد موجودی گازهای گلخانه ای و همچنین تائید و تصدیق نتایج آن ایجاد کند تا براساس آن بتواند برنامه های اجباری یا اختیاری خود را در این زمینه تهیه و اعلام نماید.

 

دیدگاه ها بسته شده است