جوشکاری ایزو ۳۸۳۴

ISO 3834

این شرکت با بهره گیری ازمهندسین بین‌المللی جوش IWE) از IIW/II) وفارغ التحصیل از انجمن جوشکاری آلمان(DVS) وارتباط فنی با انجمن جوش آلمان (DVS), انستیتو جوش انگلستان (TWI) و انستیتو جوش پاتون اوکراین (PWI) خدمات تخصصی خود را در این زمینه به سازمانها ارائه می نماید.(رجوع به بخش بازرسی جوش در ICSبازرسی)

توضیحاتی در ارتباط با ایزو ۳۸۳۴:

در سال ۱۹۹۴، ایزو (سازمان استانداردسازی جهانی)، استاندارد ایزو ۳۸۳۴ که هدف آن تعیین الزامات کیفی برای جوشکاری ذوبی مواد فلزی بود را منتشر کرد. از آن زمان به بعد مقرر گردید ANBCC کشورها به علت بهره مندی از متخصصین صنعت جوش، برای شرکت های سازنده استفاده کننده از جوشکاری که بر اساس الزامات این استاندارد فعالیت کرده اند، معادل گواهینامه ایزو  ۳۸۳۴ صادر کنند

هدف از استقرار ایزو ۳۸۳۴:

هدف اولیه از تصدیق (اعتبارگذاری)، اطمینان از صلاحیت و نحوه کنترل عملکرد فرآیندهای خاص جوشکاری است، تا مشتریان یا سایرین اطمینان داشته باشند که محصولات جوشکاری شده ای که کارخانجات تولید می کنند با قرارداد یا نیاز آنها مطابقت دارد. بویژه آنکه ایزو ۳۸۳۴ نیازمند آن است که سازندگان از همۀ استانداردهای مرتبط با آن پیروی کنند.

مزایای استقرار ایزو ۳۸۳۴:

نکته ای که در راستای پیاده سازی استاندارد ایزو ۳۸۳۴ بسیار حائز اهمیت می باشد هزینه ی بسیار کم این پیاده سازی برای واحد تولید کننده، نسبت به دیگر استانداردهای ایزو  می باشد

همچنین استاندارد ایزو ۳۸۳۴ از همپوشانی کاملی در مورد تمامی فعالیتهای مربوط به جوشکاری ذوبی برخوردار بوده و تمامی امور مربوط به جوشکاری حتی نحوه ثبت قرارداد با پیمانکاران و دیگر موارد جزئی را نیز در بر می گیرد

در صورت نیاز به آموزش و یا صدور گواهینامه ایزو ۳۸۳۴ با ما تماس بگیرید.