تفکر استراتژیک از منظر شناسای رقبا از دیدگاه ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵بخش اول

تفکر استراتژیک و ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ (بخش دوم)
نوامبر 6, 2016
الزامات سیستم های مدیریت کیفیت ایزو BS EN ISO 9001:2015
نوامبر 7, 2016

تفکر استراتژیک از منظر شناسای رقبا از دیدگاه ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵بخش اول | Ics ایران

هدف از این سری مقالات  درک ساختار رقابتی یک صنعت / خدمات توسط سازمانها در راستای تفکر استراتژیک در ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ می باشد.

تجزیه و تحلیل رقبا/چرایی آندر ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ :

درک استراتژی فعلی رقبا و نقاط قوت و ضعف وی می تواند فرصت ها و تهدیدهای فعلی ما را شناسایی کند.

درک استراتژی آینده رقبا می تواند فرصت ها و تهدیدهای آینده را شناسایی کند.

پیش بینی واکنش خای احتمالی رقبای اصلی در خصوص هر انتخاب استراتژیکی که انتخاب می کنیم.

شناسایی عدم قطعیت های استراتژیک و نیاز به پایش رقیب در بازه زمانی خاص.

توصیه می شود برای درک تفکر استراتژیک در شناسایی رقبا در ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵ به تعاریف استاندارد توجه شود:

تعریف : گروه استراتژیک ، گروهی از رقبا هستند که در یک بازه زمانی ، استراتژی رقابتی مشابهی را دنبال می کنند.

رقیبانی که استراتژی رقابتی مشابه ای دارند.

کانال توزیع مشابه /سطح کیفی مشابه/استراتژی ارتباطات مشابه

.رقیبانی که ویژگی های مشابه ای دارند.

اندازه و سایز رقبا از لحاظ سازمان /تعداد پرسنل /دارایی ها / اموال/صلاحیت ها و شایستگی های مشابه/سطح همسان برند/امکانات—— و لجستیکی مشابه/دسترسی بازارهای جهانی/ وجود R&D

-اعضای یک گروه استراتژیک موانع خروج نسبتا همسانی دارند.(اموال / کارخانه / نیروی کارمتخصص/ حفظ شهرت برند.)

مثال : وقتی ۱۰۰ رقیب وجود دارد ، امکان تحلیل تک تک آنها بسیار سخت خواهد بود ، لذا با کاهش این تعداد ، به تعدادی گروه استراتژیک امکان تحلیل/ کاربردی کردن تحلیل بسیار آسان تر خواهد بود.

-گروه بندی استراتژیک در ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵می تواند تصمیمات سرمایه گذاری استراتژیک را اصلاح کند.

– به جای اینکه در چه صنعتی سرمایه گذاری شود ، تصمیم گیری بر تعیین گروه استراتژیک خواهد بود.

-تعیین سود آوری کنونی و پتانسیل سود دهی آینده هریک از گروه های استراتژیک ضروری است.

رقبای بالقوه در ایزو ۹۰۰۱ ویرایش سال ۲۰۱۵

تعریف : رقبایی که پتانسیل و شرایط حضور در بازارها را دارند شامل :

–     توسعه بازار(رقبایی که از لحاظ جغرافیایی امکان بسط بازارخود و واردشدن به بازارها را دارند.)

–     توسعه محصول ( رقبایی که از لحاظ امکانات فروش یا شرایط بازار ، می توانند محصولات همگروه با محصولات خود را نیز تولید کنند مثلا تولید آب یا دوغ توسط شرکت های تولید نوشابه )

–     یکپارچگی یک مرحله عقب تر : مثلا تولید کننده کنسرو ماهی و یا رب گوجه فرنگی تصمیم به تولید قوطی نماید.(یا خود مشتری)

–     یکپارچگی یک مرحله به جلو : مثلا تولید کننده قوطی تصمیم به تولید کنسرو ماهی و یا رب نماید .(یا خود تامین کننده )

ادامه دارد.

دیدگاه ها بسته شده است